فلفل قرمز | اطلاعات دارویی

Herbal

Capsaicin

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Capsaicin

داروهای گیاهی

فلفل قرمز

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ فلفل قرمز - کاپسایسین - کپسایسین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


کاهش درد ناشی از دیابتیک نوروپاتی، آرتریت روماتوئید، اوستئوآرتریت


کاپساسین از طریق تهی کردن ماده P از فیبرهای عصبی C و کاهش انتقال ایمپالس های درد به CNS سبب بروز اثرات ضد درد خود می شود.

عوارض جانبی احتمالی


احساس سوزش و گرما در محل تجویز دارو روی پوست، سرفه، عطسه

هشدارها و تذکرات


از تماس دارو با چشم و نیز پوست زخم و آسیب دیده باید اجتناب کرد.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL