همیشه بهار کوهی | اطلاعات دارویی

Herbal

Arnica montana

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Arnica montana

داروهای گیاهی

همیشه بهار کوهی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ همیشه بهار کوهی - آرنیکا

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نام علمی گیاه: Arnica montana

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL