گیاه رازک | اطلاعات دارویی

Herbal

Humulus lupulus

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Humulus lupulus

داروهای گیاهی

گیاه رازک

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ گیاه رازک - لوپولوس

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نام علمی گیاه: Humulus lupulus


آرامبخش، خواب آور، نشاط آور و اشتها آور، مؤثر در درمان سوء هاضمه، کولیت و سندرم روده تحریک پذیر

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL