Archive for the ‘U’ Category

Urea (اوره)

Urea (اوره) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد اوره باعث هیدراسیون می شود و عمدتاً به صورت موضعی در درمان ichthyosis و اختلالات هاپیرکراتوتیک پوستی استفاده می گردد. در مصرف داخل وریدی دارای خصوصیات دیورتیک اسمزی مشابه با مانیتول می باشد و در درمان افزایش حاد فشار داخل مغزی کاربرد دارد […]

Urofollitropin (یوروفولیتروپین)

Urofollitropin (یوروفولیتروپین) در دسته‌ی ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد داروی Urofollitropin یک gonadotrophin حاصل از ادرار زنان یائسه می‌باشد. دارای فعالیت تحریک ‌کنندگی فولیکول می‌باشد ولی فعالیت لوتنایزنیگ ندارد. یوروفولیتروپین به صورت مشابه با HMG مصرف می‌شود مخصوصاً در درمان نازایی زنان با این تفاوت که فعالیت لوتنایزینگ ندارد و در تمامی بیمارانی […]

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL