Archive for the ‘گ’ Category

Guaifenesin (گایافنزین)

Guaifenesin (گایافنزین) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد گایافنزین به عنوان خلط آور برای درمان علامتی سرفه ناشی از سرماخوردگی و عفونتهای خفیف دستگاه تنفس فوقانی مصرف می شود.

Glibenclamide (گلی بنکلامید)

Glibenclamide (گلی بنکلامید) در دسته‌ی اروهای ضد دیابت قرار دارد گلی بنکلامید برای کنترل زیادی قند خون در بیماری دیابت مصرف می شود.

Granisetron Hydrochloride (گرانیسترون هیدروکلراید)

Granisetron Hydrochloride (گرانیسترون هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد Granisetron یک آنتاگونیست ۵-HT3 با عملکرد مشابه با ondansetron است. در درمان حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی و همچنین جهت پیشگیری و درمان این عوارض بعد از عمل جراحی کاربرد دارد. به صورت هیدروکلرید تجویز می گردد ولی دوزها بر […]

Gliclazide (گلیکلازاید)

Gliclazide (گلیکلازاید) در دسته‌ی اروهای ضد دیابت قرار دارد این دارو به عنوان عامل کمکی در درمان و کنترل دیابت قندی نوع دو و سایر دیابت های قندی همراه با بیماری های غدد درون ریز ( مثل بیماری کوشینگ)، و بیماری های ژنتیکی( مثل خطاهای متابولیسمی) مصرف می شود.

Ganirelix Acetate (گانی رلیکس استات)

Ganirelix Acetate (گانی رلیکس استات) در دسته‌ی ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد همانند Cetrorelix این دارو یک آنتاگونیست گونادورلین (هورمون آزاد‌کننده گونادوتروپین) می‌باشد و به صورت استات در رژیم دارویی تحریک تخمک‌گذاری در درمان نازایی کاربرد دارد. Ganirelix Acetate به صورت تزریق زیر پوستی در مورد زنانی که تحت کنترلی تحریک بیش از […]

Gabapentin (گاباپنتین)

Gabapentin (گاباپنتین) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این […]

Glycine (گلایسین)

Glycine (گلایسین) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد محلول های استریل ۵/۱ درصد گلیسین در آب که هیپوتونوک بوده و از نظر الکتریکی نارسانا می باشند، ممکن است به عنوان محلول های شستشوی مجاری ادراری تناسلی بخصوص مثانه در طول بعضی از اعمال جراحی مصرف شوند.

Griseofulvin (گریزئوفولوین)

Griseofulvin (گریزئوفولوین) در دسته‌ی اروهای ضد قارچ قرار دارد گریزئوفولوین در درمان عفونت های درماتوفیتی از جمله کچلی های ریش، مو، سر، بدن، ران، پاها، ناخن و اندام های تحتانی ناشی از تریکوفیتون، میکروسپوروم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم مصرف می شود. گریزئوفولوین در عفونت های جزیی که با ضد قارچ های موضعی قابل درمان است، نباید […]

Galantamine Hydrobromide (گالانتامین هیدروبروماید)

Galantamine Hydrobromide (گالانتامین هیدروبروماید) در دسته‌ی اراسمپاتومیمتیک ها قرار دارد مهارکننده رقابتی و برگشت پذیر آنزیم استیل کولین استراز(کولینومیمتیک). درمان دمانس خفیف تا متوسط در بیماران آلزایمری.

Ganciclovir (گانسیکلوویر)

Ganciclovir (گانسیکلوویر) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد آنتی ویروس (نوکلئوزید صناعی پورین، آنالوگ گوانین). a) درمان رتینیت سیتومگالوویروس (CMV) b) پیشگیری از CMV در دریافت کنندگان پیوند c) سایر عفونت های CMV

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL