Clomifene Citrate (کلومیفن سیترات) | اطلاعات دارویی

Sex Hormones

Clomifene Citrate

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Clomifene Citrate

ورمون های جنسی

کلومیفن سیترات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ کلومیفن سیترات - کلومی فن سیترات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


کلومیفن برای درمان ناباروری ناشی از کاهش یا فقدان تخمک گذاری در زنان و نیز ناباروری مردانی که تولید اسپرم در آنها کافی نیست ، به کار برده می شود. این ترکیب همچنین در درمان بی کفایتی عملکرد جسم زرد و نیز تشخیص نارسایی محور هیپوتالامیک-هیپوفیز- غده فوق کلیه مفید می باشد. به منظور ارزیابی عمل تخمدانها در تخمک گذاری نیز استفاده شده است.


کلومیفن عمدتاً دارای اثرات ضد استروژنی بوده و بعضاً خواص استروژنی نیز دارد. این دارو با اتصال رقابتی به گیرنده های استروژن در سطح هیپوتالاموس ، مانع اثر مهاری استروژن بر آزاد شدن گنادو تروپین ها و در نتیجه افزایشLH وFSH می گردد. این امر خود موجب بلوغ فولیکولهای تخمدانی، افزایش پیکLH قبل از تخمک گذاری ، تخمک گذاری و در نهایت تکامل جسم زرد می شود. در ناباروری مردان نیز از طریق افزایش ترشح LH وFSH ، اثر درمانی خود را اعمال می کند.


دارو از دستگاه گوارش به خوبی جذب می شود. متابولیسم دارو در کبد صورت گرفته و نیمه عمر آن حدود 7-5 روز است. معمولاً طی10-4 روز پس از مصرف آخرین نوبت مصرف دارو، تخمک گذاری صورت می گیرد. قسمت اعظم دارو از صفرا و مدفوع و بخش اندکی از کلیه ها دفع می گردد.

عوارض جانبی احتمالی


مهم ترین عوارض عبارتند از: تشکیل کیست تخمدان، بزرگ شدن بیش از حد تخمدان، بزرگ شدن بافت فیبروئید رحم، گرگرفتگی، احساس ناراحتی در پستان و اختلال دید.

هشدارها و تذکرات


1. مصرف طولانی مدت دارو می تواند موجب بروز تومورهای تخمدان گردد.
2. کلومیفن با کاهش تولید و تغییر موکوس دهانه رحم ممکن است با عمل اسپرم و متعاقب آن باروری و بارداری تداخل نماید.
3. احتمال بروز چند قلوزایی با مصرف دارو وجود دارد.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL