Cromolyn Sodium(Ophthalmic) (کرمولین سدیم چشمی) | اطلاعات دارویی

Antihistamines

Cromolyn Sodium(Ophthalmic)

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Cromolyn Sodium(Ophthalmic)

نتی هیستامین ها

کرمولین سدیم چشمی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ کرمولین سدیم چشمی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این فراورده برای درمان کراتوکونژیکتیویت فصلی، کونژکتیویت فصلی و کراتیت فصلی بکار می رود.


کرومولین دگرانولاسیون ماست سل های حساس بعد از مجاورت با آنتی ژن های خاص و آزادسازی میانی های التهابی را مهار میکند.


به مقدار خیلی کم(کمتر از 07/0%) جذب می شود.

عوارض جانبی احتمالی


خارش، سوزش، آبریزش و تورم چشم، خشکی اطراف چشم از عوارض جانبی این دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


1. پاسخ علامتی به درمان در طی چند روز ظاهر می شود. اما بعضی اوقات درمان طولانی تر تا 6 هفته ضروری است.
2. مانند همه فراورده های چشمی حاوی تتراکلونیوم کلراید، هنگام استفاده این فراورده نباید ازعدسی های تماسی نرم استفاده نمود.
3. در صورت لزوم می توان این دارو را همراه با گلوکوکورتیکوئیدها مصرف کرد.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL