Hydroxychloroquine Sulfate (هیدروکسی کلروکین سولفات) | اطلاعات دارویی

Antimalarials

Hydroxychloroquine Sulfate

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Hydroxychloroquine Sulfate

اروهای ضد مالاریا

هیدروکسی کلروکین سولفات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ هیدروکسی کلروکین سولفات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


سولفات هیدروکسی کلروکین یک داروی ضد مالاریا 4-آمینوکینولین می باشد که عملکردهای مشابهی با کلروکین دارد. اما عمدتاً در درمان روماتوئیدآرتریت و SLE کاربرد دارد. هم چنین در درمان حساسیت پوست به نور کاربرد دارد. به صورت خوراکی تجویز می گردد. در روماتوئید آرتریت و SLE ممکن است پاسخ درمانی تا 6 ماه ظاهر نگردد ولی اگر بعد از آن مدت بهبودی حاصل نشد درمان می بایست قطع شود. در انگلستان معمولاً درمان با دوز 400 mg در 2 دوز تقسیم شده و همراه با غذا شروع می شود. در آمریکا دوز آغازین پیشنهاد شده 400 تا 600mg برای روماتوئید آرتریت و 400 میلی گرم یک یا دو بار در روز برای SLE می باشد و دوز نگهدارنده 200 تا 400 mg روزانه می باشد که نباید از mg/kg 5/6 تجاوز کند. برای پرهیز از تجویز دوزهای زیاد در افراد چاق لازم است که دوزهای لازم به نسبت وزن بدن تجویز شوند. در کودکان حداکثر دوز mg/kg 5/6 می بایست تجویز گردد.


همانند آنچه راجع به کلروکین گفته شد.

عوارض جانبی احتمالی


همانند آنچه راجع به کلروکین گفته شد.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


همانند آنچه راجع به کلروکین گفته شد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL