Hydroxyzine Hydrochloride (هیدروکسی زین امبونات) | اطلاعات دارویی

Antihistamines

Hydroxyzine Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Hydroxyzine Hydrochloride

نتی هیستامین ها

هیدروکسی زین امبونات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ هیدروکسی زین امبونات - هیدروکسیزین امبونات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


هیدروکسی زین در درمان اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل از بیهوشی عمومی ، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش های آلرژِیک از جمله کهیر مزمن و کنترل تهوع و استفراغ استفاده می گردد.


اثر ضد اضطراب این دارو احتمالا ناشی از اثر آن بر نواحی زیر قشری CNS است. اثرآرام بخش و خواب آوری آن نیز احتمالا به دلیل خاصیت ضد هیستامینی می باشد . به همین علت اثر ضد خارش نیز دارد. اثر ضد استفراغ نیز احتمالا به اثر ضد موسکارینی ان مر بوط می شود.


زمان لازم برای شروع اثر هید روکسی زین بعد از مصرفخوراکی 15-30 دقیقه و طول مدت اثر ان 6-4 ساعت است.

عوارض جانبی احتمالی


خواب آلودگی و خشکی دهان از عوارض شایع این دارو هستند .

هشدارها و تذکرات


1- احتمال بروز خشکی دهان در مصارف طو لانی مدت وجود دارد .
2- مصرف این دارو در صرع، هیپرتروفی پروستات و احتباس ادرار ، گلو کوم و بیماری های کبد باید با احتیاط صورت گیرد.

تداخلات


مصرف همزمان این دارو با فراورده های مضعف CNS ، دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای و دارو های کاهنده فشار خون باعث اف زایش اثر انها می گردد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL