Hypromellose (هیپروملوزا) | اطلاعات دارویی

Stabilising and Suspending Agents

Hypromellose

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Hypromellose

وسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی

هیپروملوزا

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ هیپروملوزا

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


درمان خشکی چشم


دارو سبب افزایش مدت عملکرد قطره های چشم شده و همچنین به تنهایی یا در ترکیب با سایر مواد افزایش دهنده ویسکوزیته در فراورده های قطره چشمی مصنوعی به کار می روند.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL