Prednisolone(Ophthalmic) (پردنیزولون چشمی) | اطلاعات دارویی

Corticosteroids

Prednisolone(Ophthalmic)

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Prednisolone(Ophthalmic)

ورتیکواستروئیدها

پردنیزولون چشمی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پردنیزولون چشمی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


پردنیزولون در درمان حالت های التهابی و آلرژیک چشم و گوش که به کورتیکواستروئیدها پاسخ می دهند، استفاده می شود. این دارو ممکن است برای درمان طولانی مدت ترجیح داده شود زیرا احتمال افزایش فشار داخل کره چشم، این دارو کمتر باشد.


در غلظت های بالا که حتی ممکن است متعاقب استعمال موضعی نیز حاصل شود، کورتیکوستروئیدها ممکن است دارای اثرات مستقیم بر غشاء باشند. آنها از غشاء سلولی بدرون نفوذ کرده و با گیرنده های اختصاصی سیتوپلاسم کمپلکس تشکیل می دهند که پس از ورود بداخل هسته با DNA پیوند یافته و رونویسی mRNA و بدنبال آن ساخت آنزیمهای پروتئینی را تشدید می نمایند. این آنزیم ها غایتاً مسئول اثرات ضدالتهابی کورتیکوستروئیدهای موضعی در چشم می باشند.


از طریق زلالیه، قرنیه، عنبیه، مشیمیه، جسم مژگانی، و شبکبه جذب می شود. جذب سیستمیک دارو فقط درمقادیر خیلی بالا در صورت درمان طولانی مدت کودکان اهمیت می یابد.

عوارض جانبی احتمالی


تاری دید، درد چشم، سردرد و مشاهده هاله های نورانی در اطراف چراغ ها، پایین افتادن پلک ها و بزرگ شدن غیر عادی چشم، سوزش و آبریزش از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


1. در کسانی که مبتلا به آب مروارید، گلوکوم مزمن با زاویه باز یا سابقه آن، التهاب گوش میانی،(به خصوص در کودکان )، و سایر عفونت های قرنیه و ملتحمه چشم یا گوش هستند،مصرف این دارو باید با احتیاط مصرف شود.
2. کاربرد مکرر یا شدید کورتیکوستروئیدهای چشمی ممکن است بهبودی قرنیه را به تعویق بیندازد.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL