انجیر | اطلاعات دارویی

Herbal

Ficus carica

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Ficus carica

داروهای گیاهی

انجیر

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ انجیر

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نام علمی گیاه: Ficus carica
نام انگلیسی: Common Fig
مهمترین اثر درمانی انجیر خاصیت لاکساتیو آن است.
سایر خواص گیاه انجیر:
محافظت کبدی(Hepatoprotective activity)، کاهش دهنده قند خون(Hypoglycemic activity)، کاهش دهنده چربی خون(Hypolipedimic activity)، خاصیت ضد باکتری(Antibacterial activity)، ضد سرطان(Anticancer activity) و خاصیت آنتی اکسیدان(Antioxidant activity).


مواد موثره موجود در بخش های مختلف گیاه:
ساقه: کامپسترول(campesterol)، هنتریاکونتانول(hentriacontanol) ......
برگ: آب(67.60%)، پروتئین، چربی، فیبر گیاهی
شیره انجیر: کائوچو(2.4%) ، رزین،آلبومین، سرین، قند،مالیک اسید، آنزیم های پروتولیتیک، دیاستاز، استراز، لیپاز، کاتالاز و پروکسیداز.
دانه: دانه های خشک انجیر محتوی 30 درصد روغن شامل اسیدهای چرب، اولئیک، لینولئیک، پالمیتیک، استاریک .....

انجیر محتوی مواد موثره مختلف از جمله: موسیلاژ، فلاونوئید، ویتامین، آنزیم نیکوتینیک اسید و تیروزین است.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL