انیسون | اطلاعات دارویی

Herbal

Pimpinella anisum

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Pimpinella anisum

داروهای گیاهی

انیسون

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ انیسون - بورنت - گاردن بورنت

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نام علمی گیاه: Pimpinella anisum
مطالعات علمی جدید نشاندهنده اثرات آنتی اکسیدان و آنتی میکروبی عصاره آب و الکلی گیاه انیسون است. و قادر است رادیکال های آزاد و رادیکال های سوپراکسید آنیونی را از بین ببرد.
دانه‌های انیسون بعنوان ضد درد در ناراحتی میگرن و نیز بادشکن، معطرکننده، ضد عفونی کننده و مدر مصرف سنتی داشته عرق حاصل از تقطیر آن نیز به منظورهای فوق استفاده می‌گردد.
مطالعات نشان می دهد که اثرات برونکودیلاتور(بازکننده برونش) و آرامبخشی گیاه انیسون مربوط به مهار گیرنده های هیستامین و تحریک گیرنده های بتا آدرنرژیک نیست بلکه بعلت اثر بر روی گیرنده های موسکارینیک است.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL