تاج الملوک | اطلاعات دارویی

Herbal

Aconitum feroguall

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Aconitum feroguall

داروهای گیاهی

تاج الملوک

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ تاج الملوک - اکونیت

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نام علمی گیاه : Aconitum feroguall
زهر هلاهل یا گیاه گرک کش از اسامی دیگر این گیاه است.
در درمان روماتیسم و ذات الریه کاربرد دارد ولی به علت نزدیک بودن اثر درمانی و اثر سمی باید تحت نظر پزشک مصرف شود.
در درمان سرطان، بیماری های قلبی، ضعف عمومی استفاده می شود. در گذشته به عنوان ضد درد و ضد تب از آن استفاده می شده است.
در درمان افزایش فشار خون و کاهش فشار خون(بر حسب این که از چه بخشی از گیاه استفاده شود) کاربرد دارد.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL