تانسی | اطلاعات دارویی

Herbal

Tanacetum vulgare

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Tanacetum vulgare

داروهای گیاهی

تانسی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ تانسی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نام علمی دارو: Tanacetum vulgare

درمان بیماران مبتلا به سپسیس و شوک سپتیک، بصورت تزریق وریدی استفاده میشود.


سپتی‌مب دارای عصاره گیاهان تانسی، گزنه و نسترن میباشد.

عوارض جانبی احتمالی


اگرچه عوارض این دارو همیشه و در همه افراد دیده نمیشود، اما ممکن است شامل واکنشهای حساسیتی به گیاهان موجود در دارو باشد، در غیر اینصورت هیچ عارضه جانبی خاصی حین مصرف این دارو گزارش نشده است.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


مطالعات نشان داده که سپتی‌مب هیچ گونه تداخلی با داروهای درمانی شوک سپتیک ندارد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL