خارمریم | اطلاعات دارویی

Herbal

Silybum marianum

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Silybum marianum

داروهای گیاهی

خارمریم

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ خارمریم - شیر تیستل

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نام علمی گیاه: Silybum marianum
نام لاتین این گیاه: milk thistle

اثر بخشی فوق العاده عصاره دانه(تخم) خارمریم بر روی بهبود عملکرد کبد در منابع مختلف تائید شده است.
سیلی مارین فعالیت آنزیم RNA پلی مراز را درهسته سلولی افزایش داده موجب تحریک سنتز پروتئین های ریبوزومال میشود که قدرت نوسازی سلول های کبد را افزایش می دهد.
سیلی مارین در درمان هپاتیـت حاد و مزمن ویروسی موثر است. در سیروز و ایکتروز کبدی و در مشکلات کبدی افراد الکلی موثر است.
اثرات آنتی اکسیدان و آنتی کارسینوژن گیاه خارمریم باعث مهار رادیکال های آزاد در درون سلول می شود.


کمپلکس سیلیمارین از اجزاء ذیل تشکیل شده است:
سیلی بینین(silibinin) ، سیلی دیانین(silydianin) و سیلی کریستین( silychristin).

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL