Atomoxetine Hydrochloride (اتوموکستین هیدروکلراید) | اطلاعات دارویی

Stimulants and Anorectics

Atomoxetine Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Atomoxetine Hydrochloride

حرک ها و اشتها آورها

اتوموکستین هیدروکلراید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ اتوموکستین هیدروکلراید - اتوموگزتین هیدروکلراید - اتوموکسیتین هیدروکلراید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


آتوموکستین برای درمان ADHD در بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال استفاده می شود.


مهار کننده انتخابی بازجذب نورآدرنالین


آتوموکستین پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. دارو به میزان 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.

عوارض جانبی احتمالی


بی اشتهایی، کاهش وزن، اختلالات خواب، اختلالات جنسی، راش، افزایش تعریق، بر افروختگی، تشنج

هشدارها و تذکرات


a) با توجه به احتمال بروز تشنج پیرو مصرف این دارو، تجویز این دارو در بیماران با سابقه صرع باید با احتیاط صورت گیرد.
b) مصرف آتوموکستین در بیماران با گلوکومای زاویه بسته منع مصرف می باشد.
C) با توجه به احتمال افزایش فشار خون پیرو مصرف این دارو، تجویز آتوموکستین در بیماران با هایپرتانسیون باید با احتیاط صورت گیرد.
خواهشمندم از کپی این اطلاعات خودداری فرمائید(دارویا ب)

تداخلات


a) آتوموکستین نباید با مهارکننده های مونوآمینواکسیداز ( MAOIs) همزمان مصرف شود و همچنین باید فاصله زمانی حداقل 2 هفته بین شروع تجویز این دارو باMAOIs رعایت شود.
b) در صورت مصرف همزمان این دارو با پاروکستین و یا فلوکستین، به علت افزایش غلظت پلاسمایی آتوموکستین باید دوز دارو را کاهش داد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL