Atropine Sulfate(Ophthalmic) (آتروپین سولفات چشمی) | اطلاعات دارویی

Chelators Antidots and Antagonists

Atropine Sulfate(Ophthalmic)

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Atropine Sulfate(Ophthalmic)

نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

آتروپین سولفات چشمی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ آتروپین سولفات چشمی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


آتروپین به عنوان فلج کننده جسم مژگانی برای اندازه گیری عیب های انکساری در کودکان به کار می رود. این دارو همچنین جهت درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه و برای ایجاد گشادی مردمک چشم تجویز می شود تا چسبندگی جسم مژگانی به کپسول عدسی را برطرف کرده یا از بروز مشکلات ناشی از بیماری جلوگیری گردد.


آتروپین یک داروی موسکارینی است که از پاسخ عضلات اسفنگتر به عنبیه و عضلات تطابقی جسم مژگانی به تحریک استیل کولین، جلوگیری و باعث گشاد شدن مردمک چشم و فلج تطابق چشم ( فلج جسم مژگانی) می شود.


مدت اثر این دارو طولانی است و ممکن است تا 14 روز بعد از مصرف دارو باقی بماند.

عوارض جانبی احتمالی


افزایش حساسیت چشم به نور و تحریک چشم از عوارض این دارو است.

هشدارها و تذکرات


1. بیماران سالخورده نسبت به مصرف آتروپین حساسیت بیشتری دارند و احتمال بروز واکنش های سیستمیک در آنها بیشتر است.
2. در بیماران مبتلا به گلوکوم اولیه یا بیمارانی که زمینه پیدایش گلوکوم با زاویه بسته در آنها وجود دارد، با احتیاط فراوان تجویز شود.

تداخلات


آتروپین ممکن است با اثر ضد گلوکوم پیلوکارپین تداخل کند. این دارو هم می تواند اثر گشادکننده مردمک آتروپین را خنثی کند. در صورت مصرف همزمان آتروپین با مهارکننده های کولین استراز چشمی، ممکن است اثر ضدگلوکوم و تنگ کننده مردمک چشم این داروها خنثی شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL