Benzocaine (بنزوکایین) | اطلاعات دارویی

Local Anaesthtics

Benzocaine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Benzocaine

یحس کننده های موضعی

بنزوکایین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ بنزوکایین - بنزوکائین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


بنزوکائین برای تسکین اختلالات خفیف پوستی نظیر آفتاب‌سوختگی، بریدگی‌های جزئی، سوختگی‌ها،‌خراشیدگی‌ها و یا سایر زخم‌های جزئی،نیش یا گزش حشرات وتماس با پیچک سمی مصرف می‌شود.


بنزوکائین مانند سایر بی‌حس‌کننده‌های موضعی با تثبیت برگشت‌پذیر غشاء سلول‌های عصبی و درنتیجه کاهش نفوذ‌پذیری آن به یون سدیم، شروع و هدایت امواج عصبی را متوقف می‌کند.


در میان بی‌حس‌کننده‌های موضعی بنزوکائین حداقل جذب پوستی را دارد. این دارو توسط کولین استراز پلاسما و همچنین درکبد متابولیزه شده و از راه کلیه‌ها دفع می‌گردد. مدت اثر آن 45-30 دقیقه می‌باشد.

عوارض جانبی احتمالی


احتمال بروز حساسیت با بنزوکائین بیشتر از سایر بی‌حس‌کننده‌های موضعی می‌باشد. عوارض جانبی دارو شامل سمیت ناشی از جذب سریع و وسیع از موضع، ناسازگاری‌ فردی، حساسیت مفرط و یا کاهش تحمل بیمار نسبت به دارو می‌باشد.

هشدارها و تذکرات


1- بنزوکائین در شیرخواران باید با احتیاط مصرف شود زیرا افزایش جذب پوستی ناشی از مصرف بیش از حد این دارو ممکن است منجر به بروز متهموگلوبینمی گردد.
2- افراد حساس به PABA پارابن‌ها و پارافنیلن دی آمین ممکن است به این دارو نیز حساس باشند.

تداخلات


مهارکننده‌های کولین استراز ممکن است متابولیسم بنزوکائین رابه تأخیر بیندازند. بنزوکائین ممکن است با فعالیت ضدمیکروبی سولفونامیدها مقابله نماید.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL