Archive for the ‘english_alphabet’ Category

Pediatric Gripe (پدیاتریک گریپ)

Pediatric Gripe (پدیاتریک گریپ) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد این ترکیب به منظور کاهش احتقان بینی و شیپور استاش ناشی از سرماخوردگی، التهاب سینوس ها و عفونت های شدید دستگاه تنفسی فوقانی، درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی و رینیت وازوموتور و کاهش التهاب گوش میانی ناشی از سروز یا […]

Clarithromycin (کلاریترومایسین)

Clarithromycin (کلاریترومایسین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو در درمان عفونت های مجاری تنفسی، عفونت های خفیف تا متوسط پوست و بافت های نرم، التهاب گوش میانی و ریشه کنی هلیکوپترپیلوری مصرف می شود.

Streptomycin (استرپتومایسین)

Streptomycin (استرپتومایسین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو همراه با سایر داروهای ضد سل، در درمان مصرف می شود. همچنین در درمان بروسلوز ( همراه با دوکسی سیکلین )، گرانولوما اینگوئینال ، طاعون و تولارمی مصرف می شود.

Clobazam (کلوبازام)

Clobazam (کلوبازام) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد کلوبازام برای درمان کمکی صرع در بیمارانی که به خوبی به سایر داروهای ضد تشنج پاسخ نمی‌دهند، مصرف می‌شود.

Cinnarizine (سیناریزین)

Cinnarizine (سیناریزین) در دسته‌ی نتی هیستامین ها قرار دارد سیناریزین برای رفع اختلالاتی مثل سر گیجه، وزوز گوش، تهوع، و استفراغ ، در بیماری منییر ،بیماری مسافرت، بیماری عروق محیطی و سند روم رینود تجویز می شود.

Asparaginase (اسپارژیناز)

Asparaginase (اسپارژیناز) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد آسپاراژیناز در درمان لوسمی حاد لنفوسیتیک به کار می رود. همچنین در درمان لوسمی حاد میلوسیتیک و میلومنوسیتیک، لنفوماهای هوچکینی و غیر هوچکینی و ملانوسارکوما مصرف شده است.

Penicillamine (پنسیلامین)

Penicillamine (پنسیلامین) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد پنی سیلامین در درمان بیماران دارای نشانه های ویلسون وپیشگیری از ایجاد آسیب بافتی مصرف می شود . این دارو همچنین در درمان بیماران مبتلا به آتریت روماتوئید شدید و فعال که به سایر درمانها پاسخ نداده اند، بیمارانی که مبتلا به تشکیل سنگهای فلزات سنگین […]

Buspirone Hydrochloride (بوسپیرون هیدروکلراید)

Buspirone Hydrochloride (بوسپیرون هیدروکلراید) در دسته‌ی واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها قرار دارد در کنترل کوتاه مدت اختلالات اضطرابی دوز شروع اولیه ۵ میلی گرم دو تا سه بار در روز است. افزایش دوز به میزان ۵ میلی گرم هر دو سه روز یکبار در صورت نیاز انجام می شود. حداکثر دوز توصیه شده […]

Fibrinogen (فیبرینوژن)

Fibrinogen (فیبرینوژن) در دسته‌ی حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز قرار دارد فیبرینوژن برای کنترل خونریزی همراه با انعقاد داخل عروقی منتشر که در حالاتی مانند جدا شدن زودرس جفت، مرگ جنین در رحم و آمبولی مایع آمینوتیک دیده می‌شود و پس از جراحی‌های بزرگ قفسه سینه یا لوزالمعده یا در کمی […]

Bretylium Tosilate (برتیلیوم توسیلات)

Bretylium Tosilate (برتیلیوم توسیلات) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این دارو در درمان آریتمی‌های بطنی که به سایر درمان‌ها مقاوم هستند. مصرف می‌شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL