Archive for the ‘D’ Category

Dialysis Solutions (محلول دیالیز)

Dialysis Solutions (محلول دیالیز) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد این محلول ها برای خارج کردن مواد اضافی و متابولیت ها در بیماران مبتلا به اورمی که با کلیه مصنوعی دیالیز می شوند و همچنین در مسمومیت های حاد مصرف می شود.

Dihydroergotamine (دی هیدروارگوتامین)

Dihydroergotamine (دی هیدروارگوتامین) در دسته‌ی اروهای ضد میگرن قرار دارد این دارو در درمان سردردهای عروقی مانند میگرن،درمان کمی فشار خون در حالت ایستاده ناشی از عوامل مختلف مانند بی‌کفایتی اعصاب خودکار و بیحسی استفاده می‌شود.

Dobutamine Hydrochloride (دوبوتامین هیدروکلراید)

Dobutamine Hydrochloride (دوبوتامین هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک و همچنین پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون مصرف می شود.

Digestive (دیجستیو)

Digestive (دیجستیو) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد دایجستیو در درمان اختلالات گوارشی ناشی از بیماری های کیسه صفرا یا کبد، بیماری مزمن معده یا روده، اختلالات گوارشی ناشی از جراحی کیسه صفرا و روده ها و نفخ مصرف می شود.

Dicyclomine Hydrochloride (دی سیکلومین هیدروکلراید)

Dicyclomine Hydrochloride (دی سیکلومین هیدروکلراید) در دسته‌ی نتی موسکارینیک ها قرار دارد دی سیکلومین به صورت کمکی در ناراحتی های دستگاه گوارش که همراه با اسپاسم عضلات صاف می باشد استفاده می گردد.

Dopamine Hydrochloride (دوپامین هیدروکلراید)

Dopamine Hydrochloride (دوپامین هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد دوپامین برای درمان شوک کاردیوژنیک ناشی از سکته یا جراحی قلب استفاده می شود. در شوک سپتیک، مقادیر اندک دوپامین ممکن است همراه با نوراپی نفرین برای حفظ جریان خون کلیوی تجویز گردد.

Diphenoxylate Hydrochloride (دیفنوکسیلات)

Diphenoxylate Hydrochloride (دیفنوکسیلات) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد ترکیب دیفنوکسیلات و آتروپین به صورت کمکی در درمان علامتی اسهال های مزمن و حاد و همچنین کولیت اولسرز خفیف و مزمن مصرف می شود.

Dacarbazine (داکاربازین)

Dacarbazine (داکاربازین) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد داکاربازین در درمان ملانوم بدخیم و لنفوهای هوچکینی به کار می رود و در درمان سارکوم های بافت نرم نیز مصرف شده است.

Dorzolamide Hydrochloride (دورزولامید هیدروکلراید)

Dorzolamide Hydrochloride (دورزولامید هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد دورزولامید به تنهایی یا به همراه داروهای مسدد گیرنده بتا آدرنرژیک برای کاهش فشار داخل چشم گلوکوم با زاویه باز، گلوکوم پسودواکسفولیاتیو، در بیمارانی که مصرف داروهای مسددگیرنده بتاآدرنرژیک در آنها ممنوع است یا به آنها فوق پاسخ نمی دهند، به کار می رود.

Domperidone (دومپریدون)

Domperidone (دومپریدون) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد Domperidone یک آنتاگونیست دوپامین می باشد با فعالیت و کاربردهای مشابه با متوکلوپرامید و از آن به عنوان ضد تهوع در درمان کوتاه مدت تهوع و استفراغ با دلایل مختلف استفاده می شود و جهت حالت تهوع و استفراغ مزمن همچنین برای پروفیلاکسی روتین استفراغ بعد از […]

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL