Archive for the ‘E’ Category

Estradiol Valerate (استرادیول والرات)

Estradiol Valerate (استرادیول والرات) در دسته‌ی ورمون های جنسی قرار دارد استرادیول به عنوان جانشین درمانی در کمبود هورمون ایستروژن و نیز در حالاتی نظیر هیپوگونادیسم، واژینیت آتروفیک، نارسایی اولیه تخمدانی، درمان علائم وازوموتور دوران یائسگی و پیشگیری از استئوپروز بعد از یائسگی به کار می رود. این دارو همچنین ممکن است در درمان خونریزی […]

Erythromycin (اریترومایسین)

Erythromycin (اریترومایسین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد اریترومایسین به عنوان جایگزین پنی سیلین ها در بیمارانی که به این دارو حساسیت مفرط دارند، مصرف می شود. همچنین، اریترومایسین در درمان انتریت ناشی از کامپلیوباکتر، پنومونی، بیماری لژیونر، سیفیلیس، التهاب مزمن پروستات، آکنه ولگاریس و برای پیشگیری از دیفتری و سیا سرفه مصرف می […]

Etherified Starches (هیدروکسی اتیل نشاسته)

Etherified Starches (هیدروکسی اتیل نشاسته) در دسته‌ی حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز قرار دارد نشاسته های اتری شده انبساط دهنده های پلاسمایی هستند که در برخورد با شوک هیپوولمیک از آنها استفاده می شود آنهایی که به طور شایع تر مصرف می شوند عبارتند از hetastarch با وزن مولکولی بالا (با […]

Ethinyl Estradiol (اتینیل استرادیول)

Ethinyl Estradiol (اتینیل استرادیول) در دسته‌ی ورمون های جنسی قرار دارد اتینیل استرادیول به عنوان درمان جایگزین هورمونی در حالات کم کاری غدد تناسلی یا دوران یائسگی برای کاهش علائم وازوموتور و نیز در نئوپلاسم پیشرفته و غیر قابل جراحی پستان یا پروستات به کار می رود.

Erythromycin(Ophthalmic) (اریترومایسین چشمی)

Erythromycin(Ophthalmic) (اریترومایسین چشمی) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو پیشگیری یا درمان التهاب عفونی چشم نوزادان تازه تولد یافته ، ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس یا نیسریا گونوره و نیز در درمان عفونتهای سطحی چشم ناشی از میکروارگانیسم های حساس مصرف می شود.

Enalapril (انالاپریل)

Enalapril (انالاپریل) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این دارو در درمان زیادی اولیه فشار خون به عنوان داروی کمکی نارسایی احتقانی قلب، پیشگیری از نارسایی علامتی قلبی و ایسکمی کرونر در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد بطن چپ، مصرف می‌شود.

Ethambutol Hydrochloride (اتامبوتول هیدروکلراید)

Ethambutol Hydrochloride (اتامبوتول هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد ا تامبوتول همراه با سایر داروهای ضد سل در درمان این بیماری مصرف می شود. در صورتی که خطر بروز مقاومت دارویی کم است، می توان این دارو را از رژیم درمانی حذف کرد.

Enoxaparin Sodium (انوکساپارین سدیم)

Enoxaparin Sodium (انوکساپارین سدیم) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد انوکسوپارین سدیم یک هپارین با وزن مولکولی پایین با خواص آنتی کوآگولانت هااست که در درمان و پروفیلاکسی ترومبوآمبولی وریدی بکارمیرود. همچنین جهت جلوگیری از ایجاد لخته در حین گردش خون اکستراکورپوریال کاربرد دارد. این دارو در آنژین ناپایدار نیز مصرف دارد.

Ethosuximide (اتوسوکسماید)

Ethosuximide (اتوسوکسماید) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد اتوسوکسیمید دردرمان صرع غایب (کوچک) به کار می‌رود.

Epinephrine (ادرنالین)

Epinephrine (ادرنالین) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این دارو برای درمان اضطراری واکنش‌های حاد آلرژیک، آنافیلاکسی، آنژیوادم، درمان با بی حس کننده ‌های موضعی، پیریاپیسم، خونریزی لثه و احیای قلبی- عروقی مصرف می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL