Archive for the ‘F’ Category

Furosemide (فوروزماید)

Furosemide (فوروزماید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد فوروزماید در درمان خیز (همراه با نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی و بیماری کلیوی) و کم‌ادراری ناشی از نارسایی کلیوی و زیادی خفیف تا متوسط فشار خون و به عنوان داروی کمکی در درمان بحران زیادی فشار خون مصرف می‌شود.

Fluoxetine Hydrochloride (فلوکستین هیدروکلراید)

Fluoxetine Hydrochloride (فلوکستین هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای ضد افسردگی قرار دارد فلوکستین برای درمان افسردگی Bulimia nervosa و اختلالات obsessive – compulsive تجویز می‌شود.

Folinic Acid (فولینیک اسید)

Folinic Acid (فولینیک اسید) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد لوکوورین پادزهر مسمومیت با آنتگونیست های اسیدفولیک مانند پیریمتامین،متوترکسات یا تری متوپریم می باشد. لوکوورین جهت جلوگیری از مسمومیت شدید ناشی از مصرف بیش از اندازه متوترکسات یا درمان با مقادیر زیاد این دارو مصرف می شود. همچنین لوکوورین برای […]

Factor IX (فاکتور ۴)

Factor IX (فاکتور ۴) در دسته‌ی حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز قرار دارد مشتقات خون (ضد هموفیلی B). کمبود فاکتور IX (هموفیلی B یا بیماری کریسمس)، مصرف بیش از حد داروهای ضد انعقادی.

Flumazenil (فلومازنیل)

Flumazenil (فلومازنیل) در دسته‌ی نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها قرار دارد فلومازنیل به منظور رفع اثرات تسکین‌بخش بنزودیازپین‌ها در موارد ایجاد بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و کاربردهای تشخیصی به کار می‌‌رود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL