Archive for the ‘english_alphabet’ Category

Mefenamic Acid (مفنامیک اسید)

Mefenamic Acid (مفنامیک اسید) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد این دارو در دردهای ملایم تا متوسط و قاعدگی دردناک به کار می‌رود.

Ceftriaxone Sodium (سفتریاکسون سدیم)

Ceftriaxone Sodium (سفتریاکسون سدیم) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به آن مصرف می شود که شامل شانکروئید، اندوکاردیت ، سالمونلوز ، شیگلوز، سوزاک، مننژیت ( درمان و پیشگیری از مننژیت مننگوکوکی )، سپتی سمی و حصبه می باشد. این دارو قبل از اعمال جراحی و […]

Penicillin V Benzathine (پنی سیلین وی بنزاتین)

Penicillin V Benzathine (پنی سیلین وی بنزاتین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد آنتی بیوتیک. درمان عفونت های خفیف تا متوسط ناشی از میکروارگانیسم های حساس شامل: آنتراکس : عفونت های بدون عارضه خفیف بیماری لایم (lyme’s disease): مرحله اول در زنان حامله یا کودکان فارنژیت تب روماتیسم (پروفیلاکسی اولیه یا ثانویه) عفونت های […]

Glibenclamide (گلی بنکلامید)

Glibenclamide (گلی بنکلامید) در دسته‌ی اروهای ضد دیابت قرار دارد گلی بنکلامید برای کنترل زیادی قند خون در بیماری دیابت مصرف می شود.

Terbinafine (تربینافین)

Terbinafine (تربینافین) در دسته‌ی اروهای ضد قارچ قرار دارد این دارو، در درمان عفونت های قارچی ناخن و پوست که به دلیل شدت بیماری یا محل عفونت، درمان خوراکی ضروری باشد، مصرف می گردد. این دارو به صورت موضعی نیز مصرف می شود.

Homatropine (هوماتروپین)

Homatropine (هوماتروپین) در دسته‌ی نتی موسکارینیک ها قرار دارد هماتروپین برا ی اندازه گیری میزان خطای انکساری، درمان التهاب عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه، کمک بینایی در موارد حبابهای محوری عدسی و نیز گشادکردن مردمک قبل یا بعد از عمل جراحی بکار می رود.

Irinotecan Hydrochloride (ایرینوتکان هیدروکلراید)

Irinotecan Hydrochloride (ایرینوتکان هیدروکلراید) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد Irinotecan یک مشتق آلکالوئیدیی camptothecin است که از camptotheca acuminata حاصل می شود. مشتقات camptothecin مهار کننده های آنزیم توپوایزوماز I می باشند و بنابراین به صورت اختصاصی در فاز S در همانند سازی DNA دخالت می کنند و از سنتز اسیدنوکلئیک جلوگیری می […]

Tenofovir (تنوفوویر)

Tenofovir (تنوفوویر) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد ضد رترو ویروس (مهارکننده نوکلئوتیدی ترانس کریپتاز معکوس). درمان عفونت HIV-1 همراه با سایر داروهای ضد رترو ویروس.

Aprotinin (اپروتینین)

Aprotinin (اپروتینین) در دسته‌ی حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز قرار دارد آپروتینین در بیمارانی که در معرض خطر شدید از دست دادن خون در طول عمل جراحی قلب باز یا پس از آن هستند و همچنین در بیمارانی که نگهداری بهینه خون در آنان در اولویت مطلق است، مصرف می‌ شود. […]

Amiloride-H (امیلوریداچ)

Amiloride-H (امیلوریداچ) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این ترکیب دارویی به عنوان داروی کمکی در کنترل حالات خیزدار (مانند نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی، سندرم نفروتیک، خیز ناشی از کورتیکوستروئید و استروژن و خیز با علت نامشخص)، در درمان زیادی فشار خون ( به ویژه در مواردی که نیاز به یک مدر نگهدارنده […]

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL