Archive for the ‘R’ Category

Ropinirole Hydrochloride (روپی نیرول هیدروکلراید)

Ropinirole Hydrochloride (روپی نیرول هیدروکلراید) در دسته‌ی وپامینرژیک ها قرار دارد این دارو برای درمان علائم بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک بکار می‌رود.

Ringers (رینگرز)

Ringers (رینگرز) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد این فراورده به عنوان محلول ایزوتونیک، بصورت انفوزیون وریدی در درمان جانشینی آب و نمک و در مواردی که پتاسیم بین سلولی کاهش یافته است، مصرف می شود.

Rabeprazole Sodium (رابه پرازول سدیم)

Rabeprazole Sodium (رابه پرازول سدیم) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد مهارکننده پمپ پروتونی (ضد زخم پپتیک).

Remifentanil Hydrochloride (رمی فنتانیل هیدروکلراید)

Remifentanil Hydrochloride (رمی فنتانیل هیدروکلراید) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد این دارو به عنوان عامل کمکی برای القاء و حفظ و بیهوشی در اعمال جراحی و به عنوان عامل ضد درد در مراقبت‌های بیهوشی بلافاصله بعد از عمل جراحی به کار می‌رود. همچنین از این دارو در بی‌حسی‌های موضعی […]

Ranitidine (رانیتیدین)

Ranitidine (رانیتیدین) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد رانیتیدین در درمان کوتاه مدت زخمهای فعال دوازدهه یا زخم های فعال و خوش خیم معده، (در مقادیر کم برای پیشگیری از عود زخم دوازدهه مصرف می شود)، حالات مرضی ترشح بیش از حد اسید معده مانند سندروم زولینگر- الیسون، برگشت محتویات معده به مری و سایر […]

Rifampin (ریفامپین)

Rifampin (ریفامپین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد ریفامپین به همراه سایر داروهای ضد سل در درمان این بیماری مصرف می شود. همچنین، این دارو همراه با سایر داروها در درمان عفونت های حاد استافیلوکوکی وجذام وعفونت های آتیپیک ناشی از انواع میکوباکتریوم و نیز در پیشگیری از مننژیت مننگوکوکی مقاوم به پنی سیلین […]

Rhubarb (ربارب)

Rhubarb (ربارب) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد رناس یک آنتراکونیون مسهل است که مشابه با سنا مصرف می شود. هم چنین به خاطر وجود تانین و مشتقات اسید گالیک دارای خواص انقباضی می باشد.

Repaglinide (ریپاگلینید)

Repaglinide (ریپاگلینید) در دسته‌ی اروهای ضد دیابت قرار دارد ضد دیابت خوراکی (مشتق مگلی تینید). درمان کمکی جهت کاهش قند خون در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس تایپ ۲ که هایپرگلیسمی آنها با رژیم غذایی و ورزش به تنهایی کنترل نمی شود.

Rivastigmine (ریواستیگمین)

Rivastigmine (ریواستیگمین) در دسته‌ی اراسمپاتومیمتیک ها قرار دارد مهارکننده کولین استراز. درمان علامتی بیماران با بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط. دارو از طریق مهار برگشت پذیر هیدرولیز استیل کولین (توسط آنزیم کولین استراز) احتمالا سبب افزایش میزان استیل کولین می شود.

Rizatriptan Benzoate (ریزاتریپتان بنزوات)

Rizatriptan Benzoate (ریزاتریپتان بنزوات) در دسته‌ی اروهای ضد میگرن قرار دارد ضد میگرن (آگونیست انتخابی ۵HT1B/1D). درمان سردردهای میگرنی حاد با یا بدون آئورا.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL