Archive for the ‘S’ Category

Salmeterol Xinafoate (سالمترول گزینوفوات)

Salmeterol Xinafoate (سالمترول گزینوفوات) در دسته‌ی شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم قرار دارد سالمترول یک سمپاتومیمتیک با اثر مستقیم است که فعالیت تحریکی بتا-آدرنوسپتور و فعالیت انتخابی نسبت به گیرنده های بتا-۲ دارد (یک آگونسیت بتا۲می باشد). هنگامی که به صورت استنشاقی تجویز گردد به عنوان یک گشادکننده برونش عمل می کند. […]

Sodium Chloride(Infusion) (سدیم کلرایدتزریقی)

Sodium Chloride(Infusion) (سدیم کلرایدتزریقی) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد محلول ایزوتونیک (۹/۰ درصد کلرور سدیم یا محلول نمکی نرمال) به عنوان جانشین شونده در حالاتی که با از دست رفتن کلرور سدیم یا آب بدن همراه است، مصرف می شود. محلول هیپرتونیک پنج درصد کلرور سدیم، در کمی سدیم و کلرور خون به علت […]

Simvastatin (سیمواستاتین)

Simvastatin (سیمواستاتین) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد سیمواستاتین به عنوان داروی کمکی همراه با رژیم غذایی در درمان زیادی کلسترول خون ناشی از افزایش کلسترول LDL در بیمارانی که در معرض خطر بیماری شریان کرونر بوده و به درمان با رژیم غذایی پاسخ نمی‌دهند مصرف می‌شود.

Sodium Chloride(Irrigation) (سدیم کلرایدشستشو)

Sodium Chloride(Irrigation) (سدیم کلرایدشستشو) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد این محلول برای شستشوی حفرات بدن، بافت ها یا زخم ها، کاتتر قرار داده شده در مسیر راه و لوله های درناژ در جراحی مصرف می شود.

Sufentanil (سوفنتانیل)

Sufentanil (سوفنتانیل) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد سوفنتانیل یک ضد درد مخدر است که به عنوان داروی همراه و همچنین برای القای بیهوشی مصرف می‌شود. این دارو همچنین با تجویز داخل نخاعی و درون سخت شامه برای ایجاد بی‌دردی و پس از عمل جراحی به کار می‌رود.

Sodium Nitroprusside (نیتروپروساید سدیم)

Sodium Nitroprusside (نیتروپروساید سدیم) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد نیتروپروساید در درمان نارسایی احتقانی قلب، کاهش فوری فشارخون در بیماران مبتلا به بحران زیادی فشار خون و به منظور کاهش خونریزی در ناحیه تحت عمل جراحی مصرف می‌شود.

Sodium Chloride(Nasal) (سدیم کلراید بینی)

Sodium Chloride(Nasal) (سدیم کلراید بینی) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد این فراورده برای شستشوی سینوس ها و حفظ رطوبت، ترشحات بینی و کاهش خشکی و التهاب غشاء بینی(در سرماخوردگی ها، پایین بودن میزان رطوبت، مصرف بیش از حد ضداحتقان ها، آلرژی ها، خونریزی های خفیف بینی، خشکی زمستانی، مسافرت های هوایی، بارداری، اکسیژن درمانی، […]

Silver Sulphadiazine (سیلور سولفادیازین)

Silver Sulphadiazine (سیلور سولفادیازین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد سولفادیازین نقره برای پیشگیری و درمان عفونت زخم‌های سوختگی به کار می‌رود. به علاوه به عنوان داروی کمکی برای درمان کوتاه مدت عفونت زخم‌های پا، پیشگیری از عفونت محل برداشت پوست در پیوند پوست و سائیدگی وسیع پوست و درمان زخم‌های سرانگشت نیز مصرف […]

Sotalol Hydrochloride (سوتالول هیدروکلراید)

Sotalol Hydrochloride (سوتالول هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این دارو دردرمان آریتمی قلبی مصرف می‌شود.

Sucralfate (سوکرالفیت)

Sucralfate (سوکرالفیت) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد این دارو برای درمان کوتاه مدت ۸ هفته ای زخم دوازدهه یا پیشگیری از آن و برای درمان کوتاه مدت زخم معده و تخفیف عوارض گوارشی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مصرف می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL