Archive for the ‘گ’ Category

Gliclazide (گلیکلازاید)

Gliclazide (گلیکلازاید) در دسته‌ی اروهای ضد دیابت قرار دارد این دارو به عنوان عامل کمکی در درمان و کنترل دیابت قندی نوع دو و سایر دیابت های قندی همراه با بیماری های غدد درون ریز ( مثل بیماری کوشینگ)، و بیماری های ژنتیکی( مثل خطاهای متابولیسمی) مصرف می شود.

Ganirelix Acetate (گانی رلیکس استات)

Ganirelix Acetate (گانی رلیکس استات) در دسته‌ی ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد همانند Cetrorelix این دارو یک آنتاگونیست گونادورلین (هورمون آزاد‌کننده گونادوتروپین) می‌باشد و به صورت استات در رژیم دارویی تحریک تخمک‌گذاری در درمان نازایی کاربرد دارد. Ganirelix Acetate به صورت تزریق زیر پوستی در مورد زنانی که تحت کنترلی تحریک بیش از […]

Gabapentin (گاباپنتین)

Gabapentin (گاباپنتین) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این […]

Glycine (گلایسین)

Glycine (گلایسین) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد محلول های استریل ۵/۱ درصد گلیسین در آب که هیپوتونوک بوده و از نظر الکتریکی نارسانا می باشند، ممکن است به عنوان محلول های شستشوی مجاری ادراری تناسلی بخصوص مثانه در طول بعضی از اعمال جراحی مصرف شوند.

Griseofulvin (گریزئوفولوین)

Griseofulvin (گریزئوفولوین) در دسته‌ی اروهای ضد قارچ قرار دارد گریزئوفولوین در درمان عفونت های درماتوفیتی از جمله کچلی های ریش، مو، سر، بدن، ران، پاها، ناخن و اندام های تحتانی ناشی از تریکوفیتون، میکروسپوروم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم مصرف می شود. گریزئوفولوین در عفونت های جزیی که با ضد قارچ های موضعی قابل درمان است، نباید […]

Galantamine Hydrobromide (گالانتامین هیدروبروماید)

Galantamine Hydrobromide (گالانتامین هیدروبروماید) در دسته‌ی اراسمپاتومیمتیک ها قرار دارد مهارکننده رقابتی و برگشت پذیر آنزیم استیل کولین استراز(کولینومیمتیک). درمان دمانس خفیف تا متوسط در بیماران آلزایمری.

Ganciclovir (گانسیکلوویر)

Ganciclovir (گانسیکلوویر) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد آنتی ویروس (نوکلئوزید صناعی پورین، آنالوگ گوانین). a) درمان رتینیت سیتومگالوویروس (CMV) b) پیشگیری از CMV در دریافت کنندگان پیوند c) سایر عفونت های CMV

گزنه

گزنه (گزنه) در دسته‌ی داروهای گیاهی قرار دارد مداوای مجاری ادرار (پروستات)، درمان دستگاه تنفسی، کاتاره معده، ضد قند خون، افزایش دهنده گلبولهای قرمز خون. صرف نظر از جنبه‌های خوراکی که به صورت پخته همانند اسفناج خورده می‌شود و سرشار از مواد معدنی و مغزی است این گیاه حاوی ماده‌ای به نام سکرتین است که […]

Glucagon (گلوکاگون)

Glucagon (گلوکاگون) در دسته‌ی نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها قرار دارد گلوکاگون به عنوان داروی جانشین مناسب برای گلوکز تزریقی در درمان کاهش قند خون و به عنوان داروی کمکی در رادیوگرافی دستگاه گوارش به کار می رود.

گزنه+تانسی+نسترن

گزنه+تانسی+نسترن (گزنه تانسی نسترن) در دسته‌ی داروهای گیاهی قرار دارد در بیماران مبتلا به بیماری ایدز که مرحله نهفتگی را طی کرده و بیماری ایدز در آنها نمود یافته است مصرف میشود. دارو باید تحت نظر پزشک مصررف شود، اما دوز معمول بدین ترتیب است: دوز روزانه ایمود، ۱ ویال ۴ میلی لیتری است که […]

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL