Archive for the ‘ک’ Category

Co-Amoxiclav (کواموکسی کلاو)

Co-Amoxiclav (کواموکسی کلاو) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو در درمان عفونت های مجاری ادراری – تناسلی، عفونت گوش میانی، مجاری تنفسی و برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم، عفونت های شکم، سلولیت، گاز گرفتگی حیوانات و عفونت شدید دندان همراه با سلولیت مصرف می شود.

Clobutinol Hydrochloride (کلوبوتینول هیدروکلراید)

Clobutinol Hydrochloride (کلوبوتینول هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد کلوبوتینول برای درمان علامتی سرفه های با علت نامشخص و نیز سرفه های ناشی از تحریکات مختلف بویژ در موارد نارسایی دستگاه تنفس به کار می رود.

Clemastine Fumarate (کلماستین فومارات)

Clemastine Fumarate (کلماستین فومارات) در دسته‌ی نتی هیستامین ها قرار دارد کلماستین در درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی یا دایمی التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش ناشی از واکنش های آلرژیک و کهیر و به عنوان درمان کمکی شو ک آنلا فیلا کتیک به کار می رود.

Ketamine Hydrochloride (کتامین هیدروکلراید)

Ketamine Hydrochloride (کتامین هیدروکلراید) در دسته‌ی یهوش کننده های عمومی قرار دارد کتامین به عنوان یک بیهوش کننده عمومی برای اعمال جراحی یا تشخیص کوتاه مدت که به شل شدن عضلات اسکلتی نیاز ندارند، مصرف می‌شود. کتامین همچنین به عنوان داروی کمکی همراه با سایر داروهای بیهوش کننده مصرف می‌شود.

Caffeine (کافئین)

Caffeine (کافئین) در دسته‌ی شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم قرار دارد کافئین یک متیل گزانتین است و همانند تئوفیلین آنزیم فسفودی استراز را مهار میکند و یک اثر آنتاگونیستی نسبت به گیرنده های مرکزی آدنوزین دارد و یک محرک سیستم عصبی مرکزی می باشد مخصوصاً در مورد مراکز بالاتر و می تواند […]

Co-trimoxazole (کوتریموکسازول)

Co-trimoxazole (کوتریموکسازول) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو به عنوان داروی انتخابی در درمان یا پیشگیری از پنومونی ناشی از پنوموسیس تیس کارنی و نیز توکسوپلاسموز، نوکاردیاز، عفونت های مجاری ادرار و تشدید حاد برونشیت مزمن مصرف می شود . همچنین، کوتریموکسازول فقط در درما عفونت گوش میانی ناشی از میکرو ارگانیسم […]

Calamine (کالامین)

Calamine (کالامین) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد کالامین به عنوان قابض برای تسکین موضعی خارش، درد و التهاب خفیف پوست ناشی از سم پیچک، سم بلوط و سم سماق به کار می‌رود.

Cromolyn Sodium(Ophthalmic) (کرمولین سدیم چشمی)

Cromolyn Sodium(Ophthalmic) (کرمولین سدیم چشمی) در دسته‌ی نتی هیستامین ها قرار دارد این فراورده برای درمان کراتوکونژیکتیویت فصلی، کونژکتیویت فصلی و کراتیت فصلی بکار می رود.

Human Chorionic Gonadotrophin (کرونیک گنادوتروفین)

Human Chorionic Gonadotrophin (کرونیک گنادوتروفین) در دسته‌ی ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد گنادو تروپین جفتی در درمان و در تشخیص کریپتور کیدیسم (نهان بیضگی) قبل از بلوغ که به دلیل انسداد آناتومیک نباشد، مصرف می شود. این فرآورده همچنین در درمان ناباروری ناشی از بی کفایتی عملکرد هیپوفیز در مردان و نیز نازایی […]

Cromolyn Sodium (کرومولین سدیم)

Cromolyn Sodium (کرومولین سدیم) در دسته‌ی شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم قرار دارد کرومولین برای پیشگیری از آسم، حساسیت غذایی و اسپاسم نایژه ای ناشی از حساسیت مصرف می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL