Children Cold (چیلدرن کلد) | اطلاعات دارویی

Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics

Children Cold

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Children Cold

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

چیلدرن کلد

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ چیلدرن کلد - سرماخوردگی کودکان

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو برای تخفیف موقتی آبریزش بینی، درد، تب و سایر علائم سرماخوردگی و التهاب سینوس ها مصرف می شود.

عوارض جانبی احتمالی


خواب آلودگی، آسیب کبدی، عصبانیت، سرگیجه و زیادی فشار خون از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


این دارو باعث کاهش اثرات درمانی داروهای پایین آورنده فشار خون می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL