Chloramphenicol (کلرامفنیکل) | اطلاعات دارویی

Antibacterials

Chloramphenicol

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Chloramphenicol

اروهای ضد باکتری

کلرامفنیکل

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ کلرامفنیکل

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف داروکلرامفنیکل یک آنتی بیوتیک قوی و بالقوه سمی با طیف اثر گسترده است که برای درمان عفونت های مخاطره آمیز، به ویژه عفونت های ناشی از هموفیلوز آنفولانزا ونیز درمان تب تیفوئید به کار رود . سمیت این دارو،آن را برای مصرف سیستمیک ( به جز در موارد فوق ) محدود می سازد.


کلرامفنیکل یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است که از طریق پیوند برگشت ناپذیر با ریبوزوم باکتریایی بیوسنتز پروتئین را مهار می کند.


این دارو به خوبی و به سرعت از راه گوارش و پس تزریق عضلانی جذب می شود و به طور گسترده در بافت های بدن توزیع می یابد . غلظت سرمی دارو یک ساعت پس از تزریق وریدی و 3-1 ساعت بعد از مصرف خوراکی به اوج خود می رسد . نیمه عمر دارو 4-5/1 ساعت است و در صورت عیب کار کبد ممکن است افزایش یابد. متابولیسم کلرامفنیکل کبدی و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی احتمالی


اختلالات خونی از جمله آنمی اپلاستیک به طور برگشت پذیر یا برگشت ناپذیر، نوریت محیطی، نوریت بینایی، اریتم مولتی فرم، تهوع ، استفراغ، اسهال، التهاب دهان ، التهاب زبان، پیدایش هموگلوبین در ادرار شبانه از عوارض گزارش شده این دارو هستند .

هشدارها و تذکرات


1- از درمان مکرر یا دراز مدت با این دارو باید خودداری کرد.
2- مقدار مصرف دارو در صورت ابتلای بیمار به نا رسایی کبدی یا کلیوی باید کاهش داده شود.
3- انجام آزمون های شمارش سلول های خون قبل و در طول درمان با این دارو ضروری است .
4- این دارو ممکن است موجب بروز سندرم نوزاد خاکستری، در نوزادان شود.
5- این دارو ممکن است سبب بروز ضعف مغز استخوان، آنمی اپلاستیک و سایر اختلالات خونی که وابسته به دوز هستند، گردد.

تداخلات


فنوباربیتال و ریفامپین متابولیسم کلرامفنیکل را تسریع می کنند. کلرامفنیکل اثر داروی ضد انعقاد وارفارین و داروهای کاهنده قند خون گروه سولفونیل اوره را افزایش می دهد و موجب افزایش غلظت پلاسمایی فنی توئین و افزایش احتمال بروز مسمومیت با این دارو می گردد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL