Chloramphenicol(Ophtalmic) (کلرامفنیکل چشمی) | اطلاعات دارویی

Antibacterials

Chloramphenicol(Ophtalmic)

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Chloramphenicol(Ophtalmic)

اروهای ضد باکتری

کلرامفنیکل چشمی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ کلرامفنیکل چشمی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


کلرآمفنیکل در درمان باکتری های ملتحمه یا قرنیه ناشی از باکتری های حساس به دارو مصرف می شود.


کلرآمفنیکل یک آنتی بیوتیک متوقف کننده رشد باکتری با طیف اثر وسیع است و از طریق مهار ساخت پروتئینی ها اثر می کند.


این دارو از راه مخاط چشم به میزان کمی جذب می شود.

عوارض جانبی احتمالی


احساس سوزش یا گزش در چشم پس از مصرف دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL