Cinnarizine (سیناریزین) | اطلاعات دارویی

Antihistamines

Cinnarizine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Cinnarizine

نتی هیستامین ها

سیناریزین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ سیناریزین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


سیناریزین برای رفع اختلالاتی مثل سر گیجه، وزوز گوش، تهوع، و استفراغ ، در بیماری منییر ،بیماری مسافرت، بیماری عروق محیطی و سند روم رینود تجویز می شود.


اثرات این دارو ناشی از مهار گیرنده H2 هیستامینی است.


این دارو از طریق خوراکی سریعا جذ ب شده و بعد از 2-1 ساعت به حداکثر غلضت پلاسمایی می رسد و در کبد متابولیزه می شود .

عوارض جانبی احتمالی


خواب آلودگی، خشکی دهان ، تاری دید ، بثورات جلدی، خستگی، سر درد واختلالات گوارشی از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


1- در صورت پایین بودن فشار خون بیمار ، مصرف مقادیر زیاد این دارو باید با احتیاط انجام شود.
2- در صورت وجود صرع‘هیپر تروفی پروستات ، احتباس ادرار، گلو کوم و بیماری کبدی باید با احتیاط مصرف شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL