Ciprofloxacin(Ophthalmic) (سیپروفلوگزاسین چشمی) | اطلاعات دارویی

Antibacterials

Ciprofloxacin(Ophthalmic)

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Ciprofloxacin(Ophthalmic)

اروهای ضد باکتری

سیپروفلوگزاسین چشمی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ سیپروفلوگزاسین چشمی - سیپروفلوکساسین چشمی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان عفونت های سطحی چشم، بویژه در زخم های قرنیه مصرف می شود.


سیپروفلوکساسین از مشتقات 4- فلوروکینولون ها است که از طریق مهار دوباره سازی DNA اثر می کند.

عوارض جانبی احتمالی


احساس سوزش یا خارش پس از مصرف دارو و نیز قی کردن چشم گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


مصرف این دارو در کودکان با سن کمتر از 12 سال توصیه نمی شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL