Cisplatin (سیس پلاتین) | اطلاعات دارویی

Antineoplstics

Cisplatin

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Cisplatin

د سرطان ها

سیس پلاتین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ سیس پلاتین - سیسپلاتین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


سیس پلاتین در درمان کارسینومای مثانه ،تخمدان و بیضه مصرف می شود. همچنین این دارو در درمان کارسینوم های قشر غده فوق کلیه، پستان ،رحم، دستگاه گوارش، ریه، پروستات، سرو گردن و تومورهایgerm cell ، نوروپلاستوما و اوستئوسارکوما مصرف می شود.


سیس پلاتین مشابه عوامل آلکیله کننده از طریق ایجاد اتصال بین رشته های DNA و نیز RNA ، در عملکرد آنها تداخل می کند.


سیس پلاتین به سرعت از طرزق واکنش های غیر آنزیمی هیدرولیز می شود. از سد خونی – مغزی به راحتی عبور نمی کند. نیمه عمر آن حدود یک ساعت است. دفع آن عمدتاً کلیوی است ولی پلاتین ناشی از هیدرولیز دارو ممکن است تا 4 ماه در بافت ها باقی بماند.

عوارض جانبی احتمالی


کم خونی ثانویه ، نوتروپنی، ترمبوسیتوپنی، سمیت کلیوی، افزایش اسید اوریک خون یا نفروپاتی ناشی از اسید اوریک و سمیت شنوایی از عوارض شایع سیس پلاتین هستند.

هشدارها و تذکرات


1- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی شنوایی، باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
2- اثرات سوء دارو بر روی شنوایی در کودکان ممکن است شدیدتر باشد.
3- طی مصرف دارو، ارزیابی نورولژیک و میزان شنوایی بیمار باید انجام شود.

تداخلات


مصرف همزمان سیس پلاتین با داروهای سمی برای کلیه یا سیستم شنوایی باعث تشدید عوارض جانبی دارو می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL