Diphenoxylate Hydrochloride (دیفنوکسیلات) | اطلاعات دارویی

Gastrointestinal Drugs

Diphenoxylate Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Diphenoxylate Hydrochloride

اروهای گوارشی

دیفنوکسیلات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ دیفنوکسیلات - دیفنوگزیلات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


ترکیب دیفنوکسیلات و آتروپین به صورت کمکی در درمان علامتی اسهال های مزمن و حاد و همچنین کولیت اولسرز خفیف و مزمن مصرف می شود.


دیفنوکسیلات احتمالاً به صورت موضعی و مرکزی باعث مهار حرکات دودی روده می شود. آتروپین که عمدتاً به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده دارویی به این فرآورده اضافه می گردد، دارای خاصیت ضد موسکارینی می باشد.


متابولیسم دیفنوکسیلات کبدی است و متابولیت اصلی دارو نیز اثری مشابه خود دارو دارد. نیمه عمر دیفنوکسیلات 5/2 ساعت و نیمه عمر متابولیت آن در حدود 12 ساعت است. زمان لازم برای شروع اثر یک ساعت و مدت اثر آن 4-3 ساعت می باشد. دفع دارو از طریق مدفوع و کلیه است.

عوارض جانبی احتمالی


عوارض آن معمولاً کم و شامل تاری دید، مشکل در دفع ادرار، خشکی پوست و دهان یا تب می باشد.

هشدارها و تذکرات


1. کودکان و بیماران سالخورده، به ضعف تنفسی ناشی از دیفنوکسیلات حساستر هستند.
2. در افراد مبتلا به دهیدراتاسیون و مبتلا به اسهال ناشی از میکروارگانیسم ها با احتیاط فراوان مصرف گردد.

تداخلات


مصرف همزمان با سایر داروهای اعتیادآور و مضعف CNS خطر اعتیاد را افزایش می دهد. مصرف همزمان با داروهای پائین آورنده فشارخون با اثر تضعیف CNS می تواند اثر مضعف CNS دیفنوکسیلات را افزایش دهد. اثر ضدموسکارینی آمانتادین، هالوپریدول، فنوتیازین ها و پروکائین آمید ممکن است اثرات آتروپین موجود در این فرآورده را افزایش دهد. مصرف همزمان با داروهای مهارکننده مونوآمینواکسیداز (MAO) ممکن است منجر به بروز ناگهانی بحران زیادی فشار خون شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL