Famotidine (فاموتیدین) | اطلاعات دارویی

Gastrointestinal Drugs

Famotidine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Famotidine

اروهای گوارشی

فاموتیدین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ فاموتیدین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


فاموتیدین در درمان زخمهای خوش خیم معده و دوازدهه، زخم ناشی از برگشت محتویات معده به مری و سندرم زولینگر- الیسون به کار می رود.


این دارو از طریق رقابت با هیستامین در سطح گیرنده های H2 در سلول های جداره ای، ترشح پایه ای اسید معده و همچنین تحریک ترشح اسید توسط غذا ، پنتاگاستریل و سایر محرکهای ترشح اسید معده را مهارمی کند.


این دارو به سرعت ولی به طور ناقص 45-40 درصد از مجرای گوارش جذب می گردد و به میزان کمی در اولین عبور کبدی خود متالیزه می گردد. اتصال دارو به پروتئین های پلاسما کم است. اوج غلظت سرمی آن طی اثر دارو 12-10 ساعت می باشد. بیشتر داروبه صورت تغییر نیافته از کلیه دفع می گردد.

عوارض جانبی احتمالی


عوارض این دارو شایع نیست و بیشتر شامل اسهال، یا یبوست، سرگیجه یا سردرد و نفخ شکم می باشد.

هشدارها و تذکرات


1. بیمارانی که به سایمتیدین عدم تحمل نشان می دهند، ممکن است این دارو را نیز تحمل نکنند.
2. در صورت وجود عیب کار کبد یا کلیه، با احتیاط مصرف شود.
3. به طور کلی مصرف داروهای مسدد گیرنده H2 بندرت برای بیش از 8 هفته ضروری است. برای مصارف طولانی مدت این داروها مطالعه ای صورت نگرفته است.

تداخلات


جذب این دارو در حضور آنتی اسیدها کاهش می یابد.
با وجود آنکه فالوتیدین در مقایسه با سایمتیدین یک مهار کننده ضعیف تر آنزیم های کبدی است، بااین وجود در مصرف همزمان سایر داروها با این دارو باید احتیاط کرد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL