Fibrinolysin (فیبرینولیزین) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Fibrinolysin

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Fibrinolysin

اروهای قلبی عروقی

فیبرینولیزین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ فیبرینولیزین - فیبرینولایزین - پلاسمین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


فیبرینولیزین به منظور پاک کردن اجسام خارجی و بافت‌های مرده از زخم‌های ناشی از جراحی، ضایعات زخم‌دار و سوختگی‌های درجه 2 و 3 به کار می‌رود. در ضمن از طریق تجویز داخل مهبلی در درمان التهاب گردن رحم و التهاب مهبل نیز استفاده می‌شود.


این ترکیب مخلوطی از 2 آنزیم است. تجویز توأم این دو آنزیم به صورت موضعی موجب تجزیه پروتئین‌های حاصل از فعالیت آنزیمی باکتری‌ها و در نتیجه رقیق شدن چرک و نیز حل شدن لخته خون یا تجزیه فیبرین، فیبرینوژن و سایر پروتئین‌های پلاسما از جمله فاکتورهای انعقادی V و VIII در محل ضایعه می‌گردد. بدین ترتیب برداشت و زدودن بافت‌های مرده از سطح پوست یا حفرات مشخصی از بدن، با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.

عوارض جانبی احتمالی


مصرف مقادیر زیاد این ترکیب ممکن است ایجاد پرخونی موضعی نماید.

هشدارها و تذکرات


برخی از افراد ممکن است واکنش‌های حساسیت مفرط به دارو نشان دهند.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL