Flumazenil (فلومازنیل) | اطلاعات دارویی

Chelators Antidots and Antagonists

Flumazenil

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Flumazenil

نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

فلومازنیل

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ فلومازنیل

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


فلومازنیل به منظور رفع اثرات تسکین‌بخش بنزودیازپین‌ها در موارد ایجاد بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و کاربردهای تشخیصی به کار می‌‌رود.


این دارو آنتاگونیست‌ رقابتی گیرنده بنزودیاپزپین می‌باشد و یا اثر مضعف CNS بنزودیازپین‌‌ها تداخل می‌کند.


این دارو با تجویز داخل وریدی سریعاً عمل می‌کند به دلیل کلیرانس سریع کبدی دارای نیمه عمر کوتاه، حدود 3/1-7/0 ساعت می‌باشد.

عوارض جانبی احتمالی


تهوع، استفراغ، برافراختگی صورت، تحرک پذیری، اضطراب و ترس، افزایش موقتی فشار خون و ضربان قلب و ندرتاً‌ تشنج از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


. این دارو در موارد وابستگی به بنزودیازپین‌ها ، نارسایی کبدی، آسیب شدید مغزی، سالمندان و کودکان، سوء استفاده از بنزودیازپین‌ها یا مصرف طولانی مدت آنها حساسیت به فلومازنیل یا بنزودیازپین‌ها ، اختلالات تشنجی تحت درمان با بنزودیازپین‌ها باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2. قبل از تجویز دارو ، از برطرف شدن بلوک عصب-عضله(ناشی از مصرف داروهای شل کننده عضلات اسکلتی) باید اطمینان حاصل شود.
3. در بیماران مضطرب یا بعد از جراحی‌های بزرگ، از تزریق سریع این دارو باید اجتناب شود.
4. حتی بافلومازنیل به منظور برطرف کردن اثرات بنزودیازپین‌ها ، پیگیری وضعیت بیمار و اجرای عملیات حمایتی مانند استفاده از لوله هوا ، کمک به تهویه و گردش خون، ضروری است.
5. در طول درمان با این دارو، بررسی نوار قلبی و علائم حیاتی مانند فشار خون، ضربان قلب و تنفسی توصیه می‌شود.
6. بررسی هوشیاری بیمار حداقل 2-1 ساعت پس از مصرف دارو ضروری است.
7. کنترل حملات تشنجی باید قبل از مصرف این دارو صورت گیرد، بویژه اگر این دارو برای برطرف کردن اثرات بنزودیازپین‌ها پس از مصرف مقادیر زیاد یا طولانی‌ مدت به منظور ایجاد تسکین مصرف شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL