Follicle-stimulating Hormone (اف اس اچ) | اطلاعات دارویی

Hypothalamic and Pituitary Hormones

Follicle-stimulating Hormone

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Follicle-stimulating Hormone

ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

اف اس اچ

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ اف اس اچ - فولیکل استیمیولیتینگ هورمون - فولی تروپینا - فولیتروپین الفا

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


هورمون FSH از لوب جلویی غده هیپوفیز همراه با یک گونادوتروپین دیگر به نام هورمون Luteinising ترشح می‌شود. این گونادوتروپین‌ها فعالیت طبیعی گونادها را تحریک می‌کنند و باعث ترشح هورمون‌های جنسی در هر دو جنس زن و مرد می‌شوند. در زنان، FSH باعث رشد و بلوغ فوکیلول‌ها میگردد و در مردان نقش آن در اسپرماتوژنز است. FSH در ترکیب انسانی(فولیتروپین آلفا و یا بتا) در درمان نازایی زنان ناشی از عدم تخمک گذاری که به درمان با Clomifene پاسخ نداده‌اند کاربرد دارد. همچنین جهت تحریک اسپرماتوژنز در درمان نازایی مردان ناشی از هیپوگنادیسم هیپوگناد و تروپیک کاربرد دارد. دوزهای تجویزی در مورد درمان نازایی زنان بستگی به نیاز هر بیمار دارد و معمولاً از طریق مطالعه ترشح استروژن در ادرار بیمار و یا اولترا سونوگرافی فولیکول‌ها و یا هر دو پاسخ درمانی مطالعه می‌شود. معمولاً درمان با دوز 75 تا 150 واحد در روز به صورت تزریق زیر پوستی یا داخل عضلانی به مدت 7 یا 14 روز شروع می‌شود و اگر پاسخی مشاهده نشد دوز تجویزی با فاصله زمانی 7 یا 14 روز افزایش می‌یابد تا آنجایی که یک پا سخ مناسب و نه بیش از حد ایجاد شود. سپس درمان متوقف می‌شود و بعد از یک یا 2 روز با یک دوز منفرد 5000 تا 000/10 واحدی گونادوتروپین جفتی پیگیری می‌شود تا تخمک گذاری تحریک شود. در بیمارانی که قاعده شده‌اند، درمان باید در 7 روز اول دوره قاعدگی آغاز شود. دوز حداکثر توصیه شده توسط تولید کنندگان انگلیسی، 225 واحد در روز می‌باشد و اگر بعد از 4 هفته پاسخ درمانی مشاهده نشد آن دوره باید متوقف شود و دوره بعدی را با دوز بالاتری آغاز کرد.


فولیتروپین آلفا و بتا متعاقب تزریق زیر پوستی یا داخل عضلانی به آهستگی جذب می‌شوند. زیست دستیابی مطلق به آن‌ها حدود 70 تا 80% می‌باشد. اوج غلظت‌های پلاسمایی فولیتروپین بتا طی 12 ساعت بعد از تزریق زیر پوستی یا داخل عضلانی ایجاد می‌شوند. در اثر تکرار دوز، تجمع ماده رخ می‌دهد و حالت پایدار طی 3 تا 4 روز حاصل می‌شود. نیمه عمر نهایی آن بین 12 تا 70 ساعت متغیر است و حدود یک هشتم دوز تجویزی آلفا از طریق ادرار دفع می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی


همانند گونادوتروپین‌های منوپوز انسانی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL