Furazolidone (فورازولیدون) | اطلاعات دارویی

Antiprotozoals

Furazolidone

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Furazolidone

اروهای ضد پروتوزوآها

فورازولیدون

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ فورازولیدون

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


فورازولیدون در درمان وبا، اسهال باکتریایی ( ناشی از ارگانیسم های حساس از جمله گونه های سالمونلا، شیگلا، استافیلوکوک، اشریشیاکلی،گونه های پروتئوس، کامپیلوباکتر و انترباکتر ) و ژیاردیاز مصرف می شود.


این دارو در کار چندین آنزیم باکتریایی تداخل می کند. فورازولیدون فلور میکروبی روده را بر هم نمی زند و موجب رشد قارچ ها نیز نمی شود. این دارو آنزیم مونوآمین اکسیداز را مهار می کند.


جذب این دارو از راه خوراکی خوب است . دفع دارو عمدتاً کلیوی است و مقداری نیز در مدفوع دفع می شود.

عوارض جانبی احتمالی


فورازولیدون ممکن است موجب بروز آنمی همولیتیک خفیف و بر گشت پذیر در بیماران مبتلا به کمبود G6PD شود که در این صورت مصرف دارو باید قطع شود. همچنین، واکنش های حساسیت مفرط ( شامل تب، خارش، درد مفاصل، بثورات جلدی یا قرمزی پوست، کاهش گلبول های سفید خون، اختلالات گوارشی ( درد شکم، اسهال، تهوع و استفراغ) و سردرد) با مصرف این دارو گزارش شده اند.

هشدارها و تذکرات


در صورت ابتلای بیمار به کمبودG6PD باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL