Ifosfamide (ایفوسفامید) | اطلاعات دارویی

Antineoplstics

Ifosfamide

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Ifosfamide

د سرطان ها

ایفوسفامید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ایفوسفامید - ایفوسفاماید - ایفوزفامید - ایفوزفاماید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


موارد مصرف ایفوسفامید تا حد زیادی مشابه سیکلوفسفامید است و در درمان، تومورهای بیضه، انواع کارسینوما، لنفوم ها، لوسمی و تومورهای تخمدان مصرف می شود.


این دارو ایزومر سیکلوفسفامید بوده و اثرات آلکیله کننده آن احتمالاً مشابه سیکلوفسفامید است.


این دارو در کبد متابولیزه و فعال می گردد و نیمه عمر آن حدود 3 روز است .

عوارض جانبی احتمالی


عوارض سمی آن بر روی مجاری ادراری ممکن است بیشتر از سیکلوفسفامید باشد. تهوع، استفراغ، اختلالات سیستم عصبی مرکزطی از جمله اغتشاش شعور و بی حالی از عوارض جانبی مهم دارو هستند.

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL