Ipratropium Bromide (ایپراتروپیوم بروماید) | اطلاعات دارویی

Bronchodilators and Anti- asthma Drugs

Ipratropium Bromide

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Ipratropium Bromide

شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم

ایپراتروپیوم بروماید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ایپراتروپیوم بروماید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


ایپراتروپیوم برای درمان انسداد برگشت پذیرراه های هوایی بویژه درمان برونشیت مزمن و همچنین درمان التهاب غیر آلرژیک غشاء مخاطی بینی همراه با آبریزش بکار می رود.


این دارو با مهار گیرنده های موسکارینی باعث گشادی برونش می شود.


ایپراتروپیوم جذب سیستمیک اندکی از طریق ششها و دستگاه گوارش دارد. اثر دارو پس از 15-5 دقیقه شروع و طی 90 دقیقه (2-1 ساعت) به اوج خود می رسد. مدت اثر دارو معمولاً 4-3 ساعت (در برخی از بیماران 8-3 ساعت) است. راه اصلی دفع ایپراتروپیوم از طریق مدفوع است و تا 90 درصد از داروی استنشاق شده، خورده شده و بدون تغییر دفع می گردد. بخش جذب شده دارو از راه ادراردفع می شود.

عوارض جانبی احتمالی


گهگاه خشکی دهان و بندرت احتباس ادرار و یبوست ممکن است مشا هده شود.

هشدارها و تذکرات


1. در صورت وجود گلوکوم با زاویه بسته به دلیل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشیده شدن ایپراتروپیوم به طور مستقیم به داخل چشم، و یا ابتلای بیمار به هیپرتروفی پروستات، این دارو با احتیاط مصرف شود.

تداخلات


مصرف همزمان ایپرتراپیوم با فراورده های حاوی عوامل آنتی کولینرژیک ممکن است منجر به بروز اثرات اضافی شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL