Leuprorelin (لئوپرورلین) | اطلاعات دارویی

Hypothalamic and Pituitary Hormones

Leuprorelin

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Leuprorelin

ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

لئوپرورلین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ لئوپرورلین - لیوپرورلین - لئوپرولاید - لئوپرولید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


داروی Leuprorelin یک آنالوگ Gonadorelin با خصوصیات مشابه با آن است. تجویز طولانی مدت آن جهت ساپرس کردن تولید هورمون‌های جنسی گونادی در درمان نئوپلاسم‌های بدخیم پروستات و در درمان آندومتروزیز و فیبروئید رحم به کار می‌رود. همچنین قبل از جراحی رحم برای کاهش آندومتر و همچنین در درمان سرطان پستان در زنان قبل از سن یائسگی به کار می‌رود.
این دارو به صورت استات تجویز می‌گردد. در درمان سرطان پروستات پیشرفته، Leuprorelin acetate به صورت تزریق زیرپوستی با دوز معمولی یک میلی‌گرم در روز تجویز می‌شود. هم‌چنین به صورت زیرپوستی و داخل عضلانی به صورت فرآورده‌های depot تجویز می‌گردد اما دوزهای تجویزی و روش مصرف در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد. در انگلستان دوز75/3 mg به صورت تزریق زیرپوستی یا داخل عضلانی هر ماه تجویز می‌شود و یا دوز 25/11 mgهر 3 ماه یکبار به طریق زیرپوستی داده می‌شود. در ایالات متحده آمریکا دوزهای تجویز شده عبارتند از mg 5/7 هرماه، mg 5/22 هر 3 ماه یکبار و یا mg30 هر 4 ماه یکبار و روش تجویز به صورت تزریق داخل عضلانی می‌باشد. در درمان آندومتروزیز و فیبروئید رحم mg 75/3 Leuprorelin acetate به صورت ماهانه به صورت تزریق داخلی عضلانی یا زیرپوستی در یک تزریق depot منفرد تجویز می‌شود و یا Mg 25/11 را می‌توان به صورت یک depot داخل عضلانی هر 3 ماه یکبار تجویز نمود.


داروی Leuprorelin acetate هنگامی که خوراکی تجویز می‌شود فعال نیست اما متعاقب تزریق زیرپوستی یا داخل عضلانی به خوبی جذب می‌شود. متعاقب تجویز غیرخوراکی، نیمه ‌عمر حذف آن حدود 3 ساعت می‌باشد.

عوارض جانبی احتمالی


همانند Gonadorelin و ندرتاً ترومبوسیتوپنی و لوکوپنی گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


همانند Gonadorelin

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL