Magnesium Hydroxide (منیزیوم هیدروکساید) | اطلاعات دارویی

Gastrointestinal Drugs

Magnesium Hydroxide

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Magnesium Hydroxide

اروهای گوارشی

منیزیوم هیدروکساید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ منیزیوم هیدروکساید - منیزیوم هایدروکساید - شیر منیزی

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


1. این دارو را میتوان به عنوان ضد اسید مصرف نمود.
2. هیدروکسید منیزیم ( و سولفات منیزیم) در درمان کوتاه مدت یبوست مصرف می شود.


اثر ضد اسید این دارو همانند بقیه آنتی اسیدها ناشی از خنثی سازی اسید معده توسط دارو استولی نمی تواند اثر مستقیم روی تولید اسید معده داشته باشد. به عنوان مسهل یا جذب آب به داخل روده ناشی از فشار اسموتیک، حرکات دودی روده و دفع مدفوع را تسهیل می کند.


هیدروکسید منیزیم یک ضد اسید سریع الاثر می باشد. 10 درصد منیزیم مصرف شده در دارو جذب می گردد. اثر این فرآورده به عنوان ملین 3-5/0 ساعت بعد از مصرف شروع می شود.

عوارض جانبی احتمالی


با مصرف طوانی این فرآورده احتمال بروز اختلال الکترولیتی با علائم سرگیجه، منگی، ضربان نامنظم قلب، تغییرات خلقی و روانی، خستگی و ضعف وجود دارد. این اثرات در صورت وجود نارسایی کلیه، به دلیل تجمع منیزیم در بدن، تشدید می گردد. اسهال، تهوع و استفراغ از دیگر عوارض آن است.

هشدارها و تذکرات


1. ظرفیت خنثی سازی اسید این فرآورده کم می باشد.
2. مصرف مکرر و زیاد به عنوان ضداسید باعث بروز اثرات مسهلی این دارو می گردد.
3. به دلیل اثر اسموتیک این دارو و جذب آب از خون، باید همراه با یک لیوان آب مصرف گردد.
4. در کودکان با احتیاط مصرف گردد، زیرا احتمال افزایش منیزیم خون وجود دارد.

تداخلاتمصرف همزمان ضد اسیدها با سایر داروها می تواند در جذب آنها مداخله کند و بنابراین باید از لحاظ مدت زمان مصرف مورد دقت بیشتری قرار گیرد. از جمله این داروها میتوان از کینیدین، داروهای ضدانعقاد خوراکی، ترکیبات ضد دیسکینزی، داروهای ضد موسکارینی، سایمتیدین، گلیکوزیدهای دیژیتال، ایزونیازید، کتوکونازول، لوودوپا، متنامین، فنوتیازین ها، فسفات ها، سالیسیلات ها، پلیاسترن سولفونات، ویتامین D، تتراسایکلین ها و تیوگزانتین ها نام برد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL