Meningococcal Vaccines (واکسن مننگوکوک) | اطلاعات دارویی

Vaccins Immunoglobulins and Antisera

Meningococcal Vaccines

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Meningococcal Vaccines

اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

واکسن مننگوکوک

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ واکسن مننگوکوک

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه عفونت های Neisseria Meningitidis (مننژیت، سپتی سمی) در افراد با سن بیش از 2 سال که در نواحی اپیدمیک و آندمیک زندگی می کنند، به کار می رود.
در مورد افراد زیر واکسیناسیون باید در نظر گرفته شود: افرادی که با بیماران مننگوککی تماس دارند( همراه پیشگیری مناسب با آنتی بیوتیک ها)، کارکنان پزشکی و آزمایشگاهی که احتمال تماس با عامل بیماریزا برای آنها وجود دارد، مسافرینی که قصد عزیمت به نواحی آلوده را دارند، بیماران دارای نقص در جزء انتهایی کمپلمان و بیماران فاقد طحال فعال، نیروهای نظامی طی آموزش عمومی، حجاج بیت ا.. الحرام و زوار عتبات عالیات، در بیماران HIV مثبت قبل از بروز نقص ایمنی.


این واکسن حاوی پلی ساکاریدهای Neisseria Meningitidis گروه های AوC است و باعث تحریک سیستم ایمنی برای تولید پادتن های ضد مننگوککیAو C در انسان می شود.
ایمنی زایی : تزریق واکسن باعث افزایش پادتن های ضد مننگوککی به میزان 4 برابر در 95% افراد می شود. مصونیت 10-14 روز بعد از واکسیناسیون ایجاد می شود و برای مدت 3 سال باقی می ماند، اگرچه سطوح پادتن ها مربوطه در طی این مدت به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

عوارض جانبی احتمالی


واکنشهای سیستمیک شامل سردرد، ناخوشی، تب، لرز، آدنوپاتی زیر بغل می باشند و درد، قرمزی و تورم در ناحیه تزریق واکنشهای موضعی نسبت به این واکسن هستند.

هشدارها و تذکرات


1. در صورت بارداری، ابتلا به بیماریهای حاد و حساسیت به هر یک از اجزاء واکسن نباید مصرف شود. در بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده سیستم ایمنی این واکسن ممکن است قادر به ایجاد پاسخ ایمنی مناسب نباشد.
2. به دلیل عدم ایجاد پادتن کافی، این فرآورده برای استفاده در کودکان با سن کمتر از 2 سال توصیه نمی شود ولی برای مصونیت کوتاه مدت ممکن است کودکان 24-3 ماهه با مصرف دو نوبت واکسن با فاصله 3 ماهه از یکدیگر واکسینه شوند. برای این کودکان باید 3-2 سال بعد مجدداً واکسیناسیون انجام گیرد.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL