Mepivacaine Hydrochloride (مپیواکایین) | اطلاعات دارویی

Local Anaesthtics

Mepivacaine Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Mepivacaine Hydrochloride

یحس کننده های موضعی

مپیواکایین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ مپیواکایین - مپیواکائین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


مپی‌واکائین به عنوان بی‌حس ‌کننده موضعی تزریقی برای ایجاد بیحسی موضعی یا منطقه‌ای ( ناحیه کمری یا دمی)، انفیلتراسیون یا انسداد عصب دندان ، انفیلتراسیون موضعی یا انسداد عصب محیطی مصرف می‌شود.


پیوند این دارو به پروتئین بسیار زیاد است . نیمه عمر دارو در بزرگسالان 2/3-9/1 ساعت است.زمان شروع اثر دارو سریع تا متوسط وطول مدت آن متوسط می‌باشد. جذب سیستمیک این دارو کامل است. متابولیسم دارو کبدی و دفع دارو کلیوی است.

عوارض جانبی احتمالی


عوارض جانبی به طور کلی به مقدار مصرف، محل تزریق و غلظت پلاسمایی آن بستگی دارد. اختلال بینایی، تشنج، سرگیجه، همهمه یا زنگ زدن گوش، لرزش یا رعشه، اضطراب، هیجان، عصبانیت، تهوع و استفراغ و سفتی گردن در مواقعی که تزریق در نخاع انجام گیرد از عوارض جانبی این دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


. درکودکان و سالمندان امکان بروز مسمومیت عمومی با این دارو بیشتر است.
2. در عیب کار قلبی – عروقی، سابقه حساسیت دارویی و وجود التهاب و یا عفونت در محل تزریق باید با احتیاط فراوان استفاده گردد.

تداخلات


بزرگسالان : این دارو با داروهای ضد میاستنی، داروهای مضعفCNS ، داروهای گندزدا حاوی فلزات سنگین، گوانتیدین‌، مهار کننده‌های مونوآمین اکسیداز و داروهای مسدد عصبی – عضلانی تداخل دارد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL