Methylphenidate Hydrochloride (متیل فنیدات هیدروکلراید) | اطلاعات دارویی

Stimulants and Anorectics

Methylphenidate Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Methylphenidate Hydrochloride

حرک ها و اشتها آورها

متیل فنیدات هیدروکلراید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ متیل فنیدات هیدروکلراید - متیل فنیدیت هیدروکلراید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو برای درمان فعالیت‌ مفرط (hyperactivity) و درمان علائم نارکولپسی بکار می‌رود. همچنین از آن برای درمان اختلالات افسردگی در بیمارانی استفاده می‌شود که بیمار‌ی‌های جسمی آنان اجازه مصرف ضد افسردگی‌های متداول را نمی‌دهد.


متیل‌فنیدات احتمالا با مهار برداشت مجدد دوپامین در اعصاب دوپامینرژیک باعث تحریک ملایم CNSمی‌شود. این دارو در کودکان مبتلا به حواس‌پرتی ، بیقراری حرکتی را مهار و تمرکز حواس را افزایش می‌دهد. در نارکولپسی ، متیل فنیدات با عمل برقشرمخ و ساختارهای زیر مخ مثل تالاموس باعث تحریک CNS می‌شودو بنابراین فعالیت‌ حرکتی و هوشیاری ذهنی را افزایش و احساس خستگی، سرخوشی ملایم و بی‌خیالی را کاهش می‌دهد.


به مقدار زیاد و به سرعت جذب می‌شود. متابولیسم آن کبدی و دفع آن عمدتا‌ کلیوی و نیمه عمر آن معادل با 4/2-1/2 ساعت است.

عوارض جانبی احتمالی


فشارخون بالا، تاکی‌کاردی ، بی‌اشتهایی، عصبانیت، اشکال در خواب، آنژین، حساسیت مفرط به دارو، سرگیجه، سردرد ، تهوع، ودرد معده از عوارض جانبی مهم این دارو می‌باشند.

هشدارها و تذکرات


. این دارو تنها باید برای بیمارانی تجویز شود که دارای سابقه کامل بوده و مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته باشند.
2. وقتی بیمار دارای واکنشهای حاد استرس باشد، نباید متیل‌فنیدات را تجویز کرد.
3. در صورت مصرف طولانی مدت ، شمارش منظم سلول‌های خونی، شمارش افتراقی و شمارش پلاکتها توصیه می‌شود.
4. اگر چنانچه بعد از یک ماه مصرف مقدار مناسب و کافی دارو بهبودی حاصل نشد، مصرف دارو را باید قطع کرد.
5. این دارو را نباید برای درمان حالت‌های خستگی مفرط طبیعی، افسردگی و سایکوزها مصرف کرد.
6. نیاز بیمار برای ادامه درمان با این دارو باید به طور مرتب مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. کاهش مقدار مصرف در هنگام تعطیلات وزمانهای با استرس کم توصیه می‌شود.
7. احتمال وابستگی و سوء استفاده از این دارو وجود دارد ، لذا مصرف دارو بید تحت کنترل باشد.

تداخلات


مصرف همزمان متیل‌فنیدات با منقبض‌کننده‌های عروقی باعث تشدید اثر این داروها می شود. مصرف همزمان این دارو با مهارکننده های منوآمین‌اکسیداز موجب تشدید اثرمتیل‌فنیدات وافزایش شدید فشار خون می‌گردد. مصرف همزمان آنتی‌کلینرژیک‌ها، ضد تشنج‌ها، ضد انعقادهای خوراکی، فنیل‌بوتازون و ضد افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای با این دارو موجب کاهش متابولیسم و افزایش غلظت سرمی این دارو می‌شود. در صورت مصرف همزمان این دارو با داروهای محرک CNS و بروز عوارض جانبی می‌گردد.متیل فنیدات ایجاد تیک می‌کند و لذا باید قبل از شروع درمان با پیموزاید مصرف متیل‌فنیدات را قطع کرد. همچنین متیل‌فنیدات اثر پائین‌آورنده فشار‌خون داروهای ضد فشار خون و مدرها را کاهش می‌دهد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL