Methyltestosterone (متیل تستوسترون) | اطلاعات دارویی

Sex Hormones

Methyltestosterone

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Methyltestosterone

ورمون های جنسی

متیل تستوسترون

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ متیل تستوسترون - متیل تستسترون

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


متیل تستوسترون بعنوان جانشین درمانی در مردان در موارد کمبود یا فقدان آندروژن ها، ناتوانی جنسی، تأخیر در بلوغ پسران ، نهان بیضگی، درمان کمکی و ثانویه سرطان پستان در زنان و درمان جانشینی در سندرم کلیماکتریک مردان مصرف می شود.


این دارو پس از ورود به داخل سلول به گیرنده های خود متصل و موجب تحریک ساخته شدن پروتئین های خاصی در هسته سلول می گردد بدین ترتیب موجب تحریک ساخته شدن اسپرم، توسعه خصوصیات ثانویه جنسی مردانه و بلوغ جنسی می گردد.


این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود. متابولیسم دارو در کبد بسیار آهسته صورت می گیرد. متیل تستوسترون دارای نیمه عمر حدود 3 ساعت است و از طریق ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی احتمالی


مهم ترین عوارض دارو عبارتند از: احتباس سدیم به همراه ادم، افزایش کلسیم خون، افزایش رشد توده استخوانی،‌ نعوظ مداوم، بسته شدن زودرس اپی فیز، بلوغ زودرس در پسرها، مهار ساختن اسپرم در مردان، بروز خواص جنسی مردان در زنان، اختلال قاعدگی، یرقان.

هشدارها و تذکرات


1. در صورت وجود نارسایی قلبی یا کبدی، بیماری ایسکمیک قلب، زیادی فشار خون، صرع، میگرن، متازتازهای استخوانی( به دلیل خطر افزایش کلسیم خون) و نیز در سالخوردگان یا قبل از بلوغ در پسران با احتیاط مصرف شود.
2. به علت احتمال بسته شدن زودرس اپی فیز یا بلوغ جنسی زودرس، این دارو در کودکان نابالغ با احتیاط تجویزگردد.
3. مصرف این دارو در مردان سالخورده ممکن است خطر بزرگ شدن بافت یا سرطان پروستات را افزایش دهد.

تداخلات


این دارو با کاهش غلظت فاکتورهای انعقادی، اثر ضدانعقادی وارفارین را افزایش می دهد. همچنین ممکن است با کاهش غلظت قند خون اثر داروهای پایین آورنده قند خون را افزایش دهد. در صورت مصرف همزمان، متیل تستوسترون غلظت پلاسمایی سیکلوسپورین را افزایش داده و خطر سمیت آن را زیاد می کند.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL