Monobenzone (منوبنزون) | اطلاعات دارویی

Dermatological Drugs and Sunscreens

Monobenzone

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Monobenzone

اروهای پوستی و ضد آفتاب ها

منوبنزون

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ منوبنزون - مونوبنزون

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این فرآورده برای دپیگمانتاسیون نهایی در ویتیلگو گسترده به کار می‌رود.


مکانیسم اثر دپیگمانتاسیون این دارو نامعلوم است. منوبنزون باعث ترشح ملانین از ملانوسیت‌ها می شود و ممکن است باعث تخریب دپیگمانتاسیون دائمی شود.

عوارض جانبی احتمالی


تحریک، سوزش والتهاب پوست از عوارض جانبی این دارو می‌باشند.

هشدارها و تذکرات


1- این دارو دپیگمانته کننده قوی بوده و نباید به عنوان سفیدکننده آرایشی به کار رود.
2- این فرآورده برای مصرف خارجی است،از تماس آن با چشم جلوگیری شود.
3- بعد از مصرف این دارو، ‌پوست برای تمام مدت عمر حساس خواهد شد، لذا در صور تماس بانور خورشید باید از فرآورده‌های ضد آفتاب استفاده شود.
4- دپیگمانتاسیون بعد از 4-1 ماه درمان بامنوبنزون کامل خواهد شد، اگر نتایج درمان رضایت‌بخش نبود، مصرف دارو باید قطع شود.در صورت مطلوب بدون دپیگمانتاسیون، مصرف (معمولاً فقط 2 بار در هفته) باید به منظور حفظ دپیگمانتاسیون تداوم یابد.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL