Nifedipine (نیفدیپین) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Nifedipine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Nifedipine

اروهای قلبی عروقی

نیفدیپین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ نیفدیپین - نیفیدیپین - نفدیپین - نفیدیپین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نیفیدیپین در درمان آنژین و کنترلزیادی فشار خون مصرف می‌شود. این دارو در کنترل آنژین وازوسپاستیک یا آنژین ناپایدار در بیمارانی که قادر به تحمل داروهای مسدودکننده گیرنده بتا-آدرنرژیک یا نیترات‌ها نیتسند یا علائم بیماری آنها با این داروها از بین نمی‌رود، و کنترل آنژین کلاسیک مصرف می‌گردد.


نیفیدیپین به طور کامل و سریع از راه خوراکی جذب می‌شود و به دلیل متابولیسم عبور اول از کبد، فراهمی زیستی آن 60 تا 75 درصد است. فراهمی زیستی ان دارو در صورت عیب کار کبد افزایش می‌یابد. پیوند این دارو با پروتئین‌های پلسما بسیار زیاد است (98-92 درصد). نیمه عمر این دارو تقریباً 2 ساعت است. اثر نیفیدیپین خوراکی 20 دقیقه پس از مصرف شروع می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت، با مصرف قرص 2-1 ساعت است. 80 درصد دارو از راه کلیه به صورت متابولیت و 20 درصد آن از طریق صفرا و مدفوع دفع می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی


سردرد، برافروختگی، سرگیجه، بی‌حالی، تاکی کاردی، تپش سریع قلب، خیز، بثورات جلدی، تهوع،تکرر ادرار، درد چشمو هیپرپلازی لثه با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


1- مصرف دارو در صورت بروز درد ایسکمیک یاتشدید درد موجود، بلافاصله پس از شروع درمان، باید قطع شود.
2- در موارد زیر،‌این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود: شوک کاردیوژنیک و حساسیت به داروهای مسدودکننده کانال کلسیمی.
3- در بیماران مبتلا به عیب کار کبد، کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.
4- اندازه‌گیری فشار خون. انجام آزمون ECG و اندازه‌گیری ضربان قلب در طول مصرف دارو ضروری است. هنگام مصرف پروکائین آمید یا کینیدین همراه با داروهای مسدودکننده کانال کلسیمی، باید احتیاط نمود، زیرا هر دو گروه از داروهای دارای اثرات اینوتروپیک مثبت هستند. در صورت مصرف همزمان داروهای کاهنده پتاسیم خون با این داروها، اثرات کاهنده فشار خون ممکن است تشدید شود.

تداخلات


غلظت پلاسمایی کینیدین یا مصرف نیفیدیپین کاهش می‌یابد. نیفیدیپین غلظت پلاسمایی فنی‌توئین را افزیش می‌دهد. مصرف همزمان نیفیدیپین با داروهای مسدودکننده گیرنده‌های بتا-آدرنرژیک ممکن است سبب کاهش شدید فشار خون و نارسایی قلب شود. احتمال افزایش غلظت پلاسمایی دیگوکسین با مصرف نیفیدیپین وجود دارد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL